• MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ (TAŞIT SEVİYESİ) FOSFOR TUZU YATAKLARI İŞLETME PROJESİ

MARDİN İLİ MAZIDAĞI BÖLGESİNDEKİ  (AR.9490) SAYILI FOSFOR TUZU ARAMA
RUHSATNAMESİNE AİT İŞLETME PROJESİ

1. GİRİŞ
       
Mardin İli'nde Derik-Mazıdağı Havalisi'nde yer alan (Taşıt, Kasrık ve Akras) fosfat zuhurları 1963 yılı sonbaharında Jeolog Tuncay Kineş'in prospeksiyon ekibi tarafından bulunmuştur. 1964 yılı başında taşıt zuhuru için Dr. Hans Beer Kasrık Zuhuru için Jeolog Selçuk Bayraktar ve Akras Zuhuru içinde Jeolog Ükkaş Ağar sonra Jeolog İsmet Uzkut, fosfat yataklarının etüt ve aramalarıyla görevlendirilmişlerdir.
        Taşıt Havalisi'ndeki zuhurlarla, bunların yakın ve uzak çevrelerinin harita etüdü ile eksplorasyon çalışmalarının, yarmaların ve sondajların planlanıp kontrol edilmesi gibi işler ikmal edilmiştir.
        Harita etüdü yapılan saha, Türkiye'nin aşağıdaki 1/25.000 ölçekli (Diyarbakır: N44-a1, a2, a3, a4, N44, b1, b2, b3, b4, N44-C4, N44, d3, d4, Mardin N45-a3, a4 topoğrafik paftalarına girmektedir. Haritalanan sahanın yüzölçümü takriben 700 km2'dir.
        Fosfatların fasiyes bakımından en elverişli teşekkülata sahip oldukları esas etüt sahası 1/10.000 ölçeğinde haritalanmıştır. Taşıt Havalisi'ndeki Gölavahsa Tepe kesiminin 1/2.000 ölçekli etüdü yapılmıştır. Burası evvelce Etibank tarafından tecrübe mahiyetinde bir işletme yapılmak üzere seçilmiştir. Etibank'ın 3 etüt galerisi açtırdığı Mahlebik Havalisi'ndeki İsmail Tepe çevresinin 1/5.000 ölçekli harita etüdü yapılmıştır. Taşıt Kasrık ve Akras Horizonları'nın mostra verdiği bütün sahanın ise 1/25.000 ölçekli etüdü yapılmıştır.
        MTA Enstitüsü 2 yıldan fazla devam eden eksplorasyon faaliyeti meyanında 232 etüt kuyusu ve yarma açılmıştır. Bunlara ilaveten 84'de sondaj çalışması yapılmıştır.
        Bahis konusu eksplorasyon çalışmalarından çok zengin müşahede neticeleri ile birçok numune elde edilmiştir. Bu suretle fosfatik marnlarla kalkerlerden müteşekkil çok büyük bir sedimanter yatağın mevcudiyeti tespit edilerek yatak etüt edilmiştir.
        Fakat burada maalesef düşük tenörlü fosfat cevherleri bahis konusu olup, bunların ekonomik istihsali ve yüksek tenörlü fosfat gübresi haline getirilebilmeleri ortaya birçok problem çıkartmaktadır. Bununla beraber etüt edilen fosfat zuhurları Türkiye'nin ekonomisi konusunda büyük bir önem taşıdığından, ortaya çıkan bık meselelerin hali konusunda hiçbir şeyden kaçınılmaması gerekir.
        Kasrık Yatağı için etüdü yapılan sahanın yüz ölçümü 166 km2 olup Mardin İli'nin Mazıdağ İlçesi ile Kızıltepe İlçesi arasında ve Diyarbakır: N44-b2, b3 Mardin: N45-a1, a4 numaralı 1/25.000 ölçekli haritalarında yer almaktadır. Kasrık Fosfat Yatağı etütlerine önce 1/10.000 ölçekli fosfat aflörman haritası ile başlanmış fosfat yatağı ve civarının 1/10.000 ölçekli jeolojik etüdü yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4478
Rapor Adı MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ (TAŞIT SEVİYESİ) FOSFOR TUZU YATAKLARI İŞLETME PROJESİ
Konu FOSFOR TUZU
Yer - Konum DERİK İLÇESİ (MARDİN) MARDİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 09.12.1969
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.EMİN GÜNALAY

MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ (TAŞIT SEVİYESİ) FOSFOR TUZU YATAKLARI İŞLETME PROJESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04478
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 495,44TL


Etiketler: DERİK, FOSFOR, FOSFOR TUZU, MARDİN, 4478