• DİVRİĞİ J41 A2 PAFTASINA AİT JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
      İnceleme alanımızda Mesozoik ve Senozoik yaşlı tortul kayaçlar ile magmatik ve volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Mesozoik ile Senozoik diskordanslıdır.
       Mesozoik muhtemelen Kretase yaşlı kristalize kireç taşları ile temsil edilmiştir. Grimsi, açık mavi renk gösteren bu kireçtaşları oldukça kırıklı bir yapıdadır. Fosilli Eosen üzerine olmuştur. Kristalize olması dolayısıyla fosil bulunamamış ve tabakalanma sunmaz.
       Sahamızda geniş yer kaplayan serpantinler mevcuttur. Ultrabazik intrüzyonu Laramiyen Orojenezi sırasında olduğu ve kireçtaşlarını kestiği kanısındayız.
       Serpantinler üzerinde görülen ve serpantinlerle tedrici geçiş gösteren kırmızımsı kahverenkli listvenitler mevcuttur. Bunlar serpantinlerin alterasyonu sonucu silislerin bir arada toplanması ile meydana gelmiştir. Serpantinler yer yer diyabaz daykları ile kesilmiştir.
       Sahamızda kristalize kireçtaşlarını ve serpantinleri örten andezitler mevcuttur. Rengi kırmızı kahverenginden açık yeşile kadar değişmektedir. Bunların çakıllarına Eosen'in Taban Konglomeraları'nda rastladığımız için Paleosen'de Andezit Erüpsiyonu olmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4471
Rapor Adı DİVRİĞİ J41 A2 PAFTASINA AİT JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum DİVRİĞİ SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.01.1971
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar VAHAP ASLAN

DİVRİĞİ J41 A2 PAFTASINA AİT JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04471
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 78,35TL


Etiketler: DİVRİĞİ, JEOLOJİ, KİREÇTAŞI, KUVATERNER, PLİYOSEN, SENOZOİK, SİVAS, YAPISAL JEOLOJİ, 4471