• ARTVİN-MELO BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI HAKKINDA RAPOR

ÖZET
        Etüt sahası içinde muhtelif yerlerde, damar tip ve stockwork tipe ait bakır-kurşun-çinko mostralarına rastlanmaktadır, Bunlardan Yayla Deresi ve Ballıkaya, Damar Tip'te, Kürdaze ise stockwork tipte zuhurlardır. Ballıkaya Zuhuru, fazla kalın olmayan damarlardan meydana gelmiştir. Coğrafi durum ve ulaşım şartları müsait olduğundan, ufak. çapta bir işletmeye elverişlidir. Yayla Deresi Zuhuru'nun, ihtiva ettiği mineral topluluğuna göre, skarn tip cevherleşmenin hidrotermal safhası ürünü olduğu düşünülmektedir. Cevherleşmenin büyüklüğünü ortaya çıkarmak için detay etüt gereklidir. Kürdaze, stockwork tipte olup bakır muhtevası aşağı seviyelere doğru azalmakta ve şekil bakımından Murgul'a benzerlik göstermektedir. Murgul Madeni'yle kıyas edildiğinde, bu zuhurun aynı stratigrafik seviyede bulunmadığı ve yan taş alterasyonunun çok dar bir sahayı kapladığı görülmektedir. Bu zuhurun civarında ve yakınında bu tip mineralizasyonun merkezinin araştırılması gayesiyle jeolojik etüt yapılması lazımdır. Jeolojik etüt, 1/25.000 ölçekli harita alımı ve bunun neticesinde ortaya çıkacak ümitli sahanın 1/5.000 ölçekli detay etüdü şeklinde yapılmalıdır. Aynı zamanda, bu saha ile Murgul arasında, bulunması muhtemel yeni zuhurları ortaya çıkarmak için 1/25.000 ölçekli jeolojik etüdün yapılması uygundur. Bu tip bir etüt, ilerde jeofizik ve bunun neticesine göre de sondajlı aramalara geçilebilecek sahaları ortaya çıkarmak bakımından önemlidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4460
Rapor Adı ARTVİN-MELO BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI HAKKINDA RAPOR
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI
Yer - Konum ARTVİN MELO
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.03.1971
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. NECATİ ŞİŞMAN DR.T. SAWAMURA ERŞAN ERDEM MAHMUT PİŞİRİR RASİH KORMALI ŞERİF YILMAZ TOSHİAKİ SAWA

ARTVİN-MELO BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04460
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 115,29TL


Etiketler: ARTVİN, BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI, FİLLİT, JEOLOJİ, KALKOPİRİT, MELO, 4460