• MERSİN GÜNEYYOLU KAPLICA VE İÇMECESİ HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ RAPORU

1. ÖZET
       Etüdü yapılan Mersin Güneyyolu Kaplıca ve İçmecesi Mersin'in 15 km kuzeyinde bulunmaktadır (Ek 1).
       Bölgede tespit edilen en yaşlı kayaç Permo-Karbonifer rekristalize kalkerlerdir. Bunların üzerinde Alt Kretase Kalkerleri ve serpantinit gabro gibi magmatitler bulunmaktadır. Tersiyer, dar sahalarda aflöre eden Oligosen'le başlar. Burdigalien kalker ve marn-kumlu kalker fasiyesleri bölgede geniş alan kaplayarak daha yaşlı kayaçları örter. Bölgenin güneyinde Helvesien'e ait marn-plakalı kalker, kumtaşı konglomeratik kumtaşı ve kalkmam kumlu kalker seviyeleri yer alır. Pliokuvaterner'e ait kaliş ve Kuvaterner'e ait alüvyonlar mevcuttur (Ek 2, 3).
       Bölgede, Permo-Karbonifer-Alt Kretase-Oligosen-Burdigalien-Helvesien-Pliokuvaterner aralarında diskordan vardır (Ek 4). Helvesien tabanı kıvrımlı ve çeşitli doğrultuda faylı, blok tektoniğe sahiptir (=Bruchfaltengebirge). Helvesien tabakaları SW-NE doğrultusunda ve SE'ya eğimlidir. Kaliş genellikle yataydır (Ek 3, 6).
       Bölgede yeraltısuyu bol olup, Helvesien'e ait marn-plakalı kalker münavebesinin biri birinden ayırdığı iki akifer katı mevcuttur .
       Kaplıca-içmece kaynaklarını besleyen sıcak suyun rezervuar kayacı Permo-Karbonifer rekristalize kalkerler ve Alt Kretase Kalkerleri'dir. Sıcak su faylar boyunca yükselip İçme Deresi alüvyonunun zayıf noktalarında "yalancı kaynak" teşekkülü ile yüzeye çıkmaktadır.
       Kaynaklarda kaptajlanabilen 1.6 lt/sn debideki sıcak su kaplıca içmecenin ilkel tesislerinde kullanılmaktadır. Kaplıca içmece suları "Kükürt ihtiva eden, Na+ Cl-'lü sıcak sular" sınıfına girer. Kaplıca içmeceyi geliştirmek için, diğer tedbirler yanında, sıcak su miktarının artırılması gereklidir. Sıcak suyu artırmak için bölgede tatbik edilebilecek metotlardan, sondaj kuyusu açılması tavsiye edilmiştir. Bunun için hidrojeoloji ve rezistivite (ek rapor) etütleri neticelerine göre üç sondaj lokasyonu tespit edilmiş olup, tatbikat için tavsiyeler belirtilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4370
Rapor Adı MERSİN GÜNEYYOLU KAPLICA VE İÇMECESİ HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ RAPORU
Konu GÜNEYYOLU KAPLICASI-İÇEL HİDROJEOLOJİ
Yer - Konum İÇEL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1970
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ESAT BAŞKAN

MERSİN GÜNEYYOLU KAPLICA VE İÇMECESİ HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04370
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 253,00TL


Etiketler: GÜNEYYOLU KAPLICASI, İÇEL, İÇEL HİDROJEOLOJİ, MERSİN, 4370