• KARAKAYA AYAŞ KAPLICASI VE ILICA KÖY SICAK SULARININ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

KARAKAYA (AYAŞ) KAPLICASI ve ILICA KÖY SICAK SULARININ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        Karakaya (Ayaş) Kaplıcası ve Ilıca Köy Sıcak Suları'nın Hidrojeoloji etüdü için, N'de İlhan-Melal Köyleri, S'de Çaldağı-Ayaşbağları ile sınırlanmış olan bölge incelenmiştir (Ek 1).
       Bölgenin Jeolojisi: En eski formasyon paleozoik şistler olup yer yer değişik fasiyes göstermektedirler. Bu şistler Ayaş Çayı boyunca görülmekte ve siyah kalkerlerle ara tabaka yapmaktadırlar. Paleozoik şistler üzerine mezozoik kalkerler gelir. En üstte ise Neojen kompleks göl formasyonları gelmektedir (Ek 2). Neojen Formasyonları tüf, andezit, bazalt, pekiştayn obsidiyen gibi volkanik akıntılarla ara tabaka yapmaktadır.
        Şistler Hersinien orojenez hareketlerinde kıvrılmalara uğramışlardır. Mezozoik kalkerler diskordan olarak şistler üzerine gelmektedir. Muhtemelen bu kalkerlerin oluşumundan önce daha eski formasyonlar erozyona uğramış olmalıdır. Neojen formasyonlarından önce paleozoik şistler ve mezozoik kalkerler alpin orojenez hareketlerine sahne olmuşlardır.
        Miyosen sonu ve post Pliyosen tektonik hareketlerinde Neojen formasyonları bir örtü kıvrımı (plis de couverture) karakterini gösterirken, daha eski formasyonlar sert, kırılan temel rolü oynamışlardır.
         Karakaya Kaplıcası ve Ilıca Köy sıcak suları muhtemelen fay ve çatlaklardan sızan vadoz sularının derinlerde bulunan magmatik kayaçlarla temasından ısınarak tekrar fay ve çatlaklardan yer yüzüne çıkmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4369
Rapor Adı KARAKAYA AYAŞ KAPLICASI VE ILICA KÖY SICAK SULARININ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu AYAŞ KAPLICASI
Yer - Konum ANKARA ANKARA-AYAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1970
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.ALİ ŞAHİNCİ

KARAKAYA AYAŞ KAPLICASI VE ILICA KÖY SICAK SULARININ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04369
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 293,96TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA HİDROJEOLOJİ, AYAŞ KAPLICASI, SICAKSU, 4369