• TUZLUCA KARS HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
       Etüt sahamız topografik olarak kuzeyde geniş bir bazalt platosu, güneyde yeşil sahreler kompleksi ile çevrili Aras Nehri Vadisi boyunca uzanmaktadır.
       Aras Vadisi doğu-batı istikametinde uzanmaktadır.
       Vadi kalın bir sedimantasyona sahiptir ve bir çöküntü alanı olarak kabul edilir.
       Etüt sahasının büyük bir kısmı Kuvaterner yaşlı oluşuklarla örtülüdür. Bunlar yeni alüvyonlar, taraçalar, birikinti konisi ve tüflerden ibarettir. Bunlardan birikinti konisi, Kağızman İlçesi'nin temelini teşkil etmektedir. İlçe için yer yer de olsa tehlike teşkil etmektedir. Yeni alüvyon Aras Nehri'nin kuzey ve güneyinde yer alır. Taraçalarda Keza Nehrin kuzey ve güneyinde Pliyosen olarak kabul ettiğimiz sedimantasyon üzerinde bulunur. Etüt sahamızda en geniş yayılımı bazalt yapar. Bunlar kuzey sedimantasyonunu örter. Bu nedenle birçok problem gizli kalmaktadır.
       Bazalt Platosu üzerinde jeofizik çalışmalara geniş çapta yer vermek, petrol ve tabii gaz yönünden bölgenin önemli olması sebebiyle buralarda yapı aramak gerekmektedir.
        Bölgenin güney batısında Kağızman İlçesi, kuzey doğusunda ise Digor İlçesi yer almaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4341
Rapor Adı TUZLUCA KARS HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu PETROL
Yer - Konum KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1968
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar KÖKSAL TANRIVERDİ

TUZLUCA KARS HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04341
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 159,26TL


Etiketler: KARS, KARS HAVZASI, PETROL, TUZLUCA HAVZASI, 4341