• BALIKESİR HAVRAN-HALILAR KÖYÜ-KÖKTOYEN DERE MEVKİİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI I.P. ETÜT RAPORU

I. ÖZET
        Balıkesir Vilayeti'nin Havran Kazası Halılar Köyü Köktoyen Dere Mevkii'ndeki bakır, kurşun-çinko sahasında, maden etüt şubesinin jeofizik teklifine istinaden I.P. (Induced Polarization) Metodu tatbik edilerek bir etüt yapılmış ve elde edilen I.P. Anomalileri'ni tahkik için şimdilik 4 ayrı yerde sondaj teklifi uygun görülmüştür.
         Teklif edilen sondaj yerleri sahadaki farklı tip yataklanmalara ait ola bilecek anomalilere tekabül etmektedir. Bu anomalilerin sülfürlü bir mineralizasyondan ileri gelebileceği kanaati mevcut olmakla beraber, ayrıca teklif edilen bu dört sondajla sahadaki mineralizasyonun durumu ve tenörü hakkında yeteri kadar bilgi elde edilmiş olacaktır.

II. GİRİŞ
        Ekibimiz 26.3.1969 tarihinde Havran'a gelerek, Halılar Köyü Köktoyen Dere Mevkii'ndeki I.P. çalışmalarına başlamış ve etüt sahasının güney kesimindeki çalışmalar arzu edilen şekilde bitirilmeden, ekibin Murgul'a nakli emri verilmiş olduğundan 30.6.1969 tarihinde çalışmalara son verilmiştir.
        I.P. metodu sülfürlü mineralleri, bilhassa emprenye sülfür zonlarını oldukça iyi tespit edebilme özelliğine sahiptir.
        Çalışmalarımızda; bir kaç yarma ile satha çıkartılmış granodiyorit (marn-kumtaşı) kontağındaki cevherli filonun gidişi, ayrıca granodiyorit içerisinde olması muhtemel sülfürlü mineralize zonların tespiti ile sahadaki mineralizasyonun derinlik problemi esas alınmıştır.

III. COĞRAFİ DURUM
        Etüt sahası, Havran İlçe Merkezi'nin ufki 10 km NE'sundaki Halılar Köyü'nün hemen bitişiği ve takriben 2 km2 olup (Ek 1), BALIKESİR İ 18-d2 ve d3 Paftaları üzerinde bulunmaktadır.
        Köktoyen Dere çalışma sahamızın ortasından geçer ve kurak aylarda suyu Havran Çayı'na ulaşamaz. Sahanın ortalama rakımı 370 m civarındadır.
        Arazide umumiyetle çam ve kısa boylu meşe ağaçları görülmekle beraber, çalışmayı güçleştirecek kadar kesif bir bitki örtüsü mevcut değildir.
        Havran-Halılar Köyü, 16 km ham yol, az bir masrafla kamyonlara geçit için müsait hale gelebilir.

IV. JEOLOJİK DURUM
        Bu raporun yazılış tarihinde sahaya ait jeolojik rapor olarak ancak Dr. Necdet Polater'in sondaj teklif raporu temin edilebildiğinden, jeolojik durum bahis mevzuu rapora göre şöyledir.
        Etüt sahasının batısı granodiyoritlerle kapalıdır. Granodiyoritlerin teşekkülü sentektonik olarak Hersinyen Orojenezi'ne bağlı olup Permokarbonifer olarak düşünülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4322
Rapor Adı BALIKESİR HAVRAN-HALILAR KÖYÜ-KÖKTOYEN DERE MEVKİİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI I.P. ETÜT RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI I.P. ETÜDÜ
Yer - Konum BALIKESİR HAVRAN-HALILAR-KÖKTOYEN DERE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1970
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar RAŞİT ÇELİK

BALIKESİR HAVRAN-HALILAR KÖYÜ-KÖKTOYEN DERE MEVKİİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI I.P. ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04322
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 110,50TL


Etiketler: BAKIR, BALIKESİR, ÇİNKO, HALILAR, HAVRAN, I.P. ETÜDÜ, JEOFİZİK, KÖKTOYEN DERE, KURŞUN, 4322