• AŞAĞIKÖY-HAMİTABAT (BİLECİK) KÖYLERİ ARASINDAKİ SAHANIN JEOLOJİSİ, KAOLEN VE APLİT ETÜTLERİ

BİLECİK VİLAYETİ KAOLEN ve APLİT ETÜTLERİ

Ö. Akıncı
Jeolog

ÖZET

        Bu etüt 1966 senesi Nisan-Temmuz ayları arasında Bilecik Vilayeti, Söğüt Kazası NW'sında Küreköy civarında yaptığımız aplit, Bilecik SE'sundaki Aşağıköy ve doğusundaki Deresakarı Köyleri civarındaki kaolen etütlerini kapsamaktadır.
        Küre Köyü civarında Paleozoik yaşlı metamorfik şistler arasında intrüzyon yapmış olan Permo-karbon granodioritler içindeki büyük aplit damarı faylanmalar dolayısıyla istikamet değiştirmiştir. Aplitin Küre Köyü civarındaki kaolenize kısmı 0.406 km2 diğer kısmı 2.33 km2'lik bir saha kaplar. Kaolenleşme hidrotermalmal menşelidir.
        Temeldeki metamorfik şistler ve mağmatik kütleler üzerine Jura kalkerleri diskordan olarak gelmektedir. Kalkerlerle yer yer kontakt tesirleri meydana getiren Paleojen riyolitler kaolenize olarak Deresakarı ve Aşağıköy'ün çok silisli-kaolen yataklarını meydana getirmişlerdir.
        Deresakarı Köyü NW'sındaki Nummulitik kalkerlerden sonra çökelen Söğüt-Bilecik arasında Neojen serileri geniş sahalar kaplarlar. Bunlar arasındaki linyit ve plastik kil seviyeleri işletilmektedir. Etütler sonunda 275.000 ton kaolenize aplit, 200-250.000 ton kaolen rezervi tespit edilmiştir.
        Aplitlerin yerleşmesine ve istikamet değiştirmesine sebep olan faylanmalardan başka Jura kalkerleri Küre Köyü kuzeyinde Neojen'in kaide konglomeraları üzerine itilmişlerdir. Paleojen'de riyolitik Neojen'de ise bazaltik volkanizma faaliyetleri görülür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4311
Rapor Adı AŞAĞIKÖY-HAMİTABAT (BİLECİK) KÖYLERİ ARASINDAKİ SAHANIN JEOLOJİSİ, KAOLEN VE APLİT ETÜTLERİ
Konu KAOLEN-APLİT
Yer - Konum AŞAĞIKÖY-HAMMİTABAT BİLECİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 02.01.1968
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.ÖMER AKINCI

AŞAĞIKÖY-HAMİTABAT (BİLECİK) KÖYLERİ ARASINDAKİ SAHANIN JEOLOJİSİ, KAOLEN VE APLİT ETÜTLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04311
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 254,00TL


Etiketler: APLİT, AŞAĞIKÖY, BİLECİK, CEVHERLEŞME, HAMİTABAT, JEOLOJİ, KAOLEN, REZERV, 4311