• DARENDE (MALATYA) BÖLGESİNDE MALATYA K39-A3 VE K39-A2 PAFTALARINDA DETAY PETROL ETÜDÜ

ÖZET
        Malatya Vilayeti'nin Darende Bölgesi'nde takriben 235 km2'lik bir sahayı kaplayan 1/25.000 ölçekli Malatya K39-a2-a3 Paftaları'nın jeolojik etüdü bölgenin petrol imkanları göz önüne alınarak, detay bir tekilde yapılmış ve bu raporla sunulmuştur.
        Etüdü yapılan sahada en yaşlı formasyon olarak Jura- Kretase kalkerlerini gösterebiliriz. Malatya K39-a3 Paftası'nda masif görünüşlü, Malatya K39-a2 Paftası'nda ise tabakalanma gösteren gri renkli, sert, kristelize bir kalkerdir. Kalınlığı takriben 1000 m civarında olan bu kalker ofiyolit, alkali siyenit, olivin bazalt ve andezitler tarafından kesilmiş dolayısıyla büyük bir kısmı metamorfize olmuştur.
        Bu kalkerin üzerine Malatya K39-a3 Paftası'nın ucunda diskordan olarak Üst-Kretase flişi gelmektedir. Bu formasyon yeşilimsi, kırmızımsı renkte, tabakalı kumtaşı ve konglomera münavebesi ile krem renkli resifal kalkerlerden ibaret olup takribi olarak 1000-1250 m arasında bir kalınlık göstermektedir.
        Malatya K39-a2 paftasında Jura-Kretase kalkerlerinin üzerine diskordan olarak Eosen Formasyonu gelmektedir. İçindeki fosillere göre Orta Eosen'i karakterize eden bu formasyonun kalınlığı 150-200 marasında olup killi kalker ve kumtaşlarından müteşekkildir.
        Jura-Kretase kalkerlerinin üzerine açısal bir diskordans ile sahanın büyük bir kısmını kaplayan ve yaşını Oligosen olarak söyleyebileceğimiz karasal bir formasyon gelmektedir. Kalınlığı 2000-3000 m aracında olan bu formasyon: gri renkli, sert, makrofosilli, mikro-kristalen dokuda kalkerler; açık yeşil renkli marnları kırmızımsı renkli çamurtaşı; pembe renkli kumlu çamurtaşı (Sandy mudstone); alacalı renkli (kırmızımsı, grimsi, yeşilimsi) kumtaşı ve konglomera; kumlu ve killi kalker ara tabakalanmasından meydana gelmiştir. Sert ve mikrokristalen gri renkli kalkerlerin tabanında oldukça kalın bir jips seviyesi mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4292
Rapor Adı DARENDE (MALATYA) BÖLGESİNDE MALATYA K39-A3 VE K39-A2 PAFTALARINDA DETAY PETROL ETÜDÜ
Konu MALATYA JEOLOJİ VE PETROL İMKANLARI
Yer - Konum MALATYA MALATYA-DARENDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1964
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SITKI İLKER

DARENDE (MALATYA) BÖLGESİNDE MALATYA K39-A3 VE K39-A2 PAFTALARINDA DETAY PETROL ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04292
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 324,15TL


Etiketler: DARENDE, MALATYA, MALATYA K39 PAFTASI, PETROL, 4292