• KARS H49-B3-C2 PAFTALARININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
       
Çalışılan saha Kars Vilayeti'nin Kağızman'a bağlayan 95 No'lu karayolunun Kötek N'de kalan kısmı ile S'den, Aras Vadisi ile sınırlanan toplam 290 km2'lik bir alandır. N'de Büyükdere (Tiknis) Köyü, S'de Çengelli, E'da Kötek Nahiyesi, W'da Aladağ, Saha'nın sınırlarını teşkil eder.
        Çalışılan sahanın belli başlı üniteleri şunlardır. Kazıkkıran Dağı, Üst Kretase Maestrichtien kireçtaşları, W'da Aladağ Yaylası ve N'de Kars Platosu bazalttan ibarettir.
        Kazıkkıran Dağı kuzeyinde, Temikurtlu Deresi N'de görülen granodiorit ve hornblende-kuvars gabrodiorit, içlerindeki kireçtaşları (mermerize), amfibolit, klorit-kalk-kuars-serizitfillit, tamamen serpantinleşmiş, karbonatlaşmış ultrabazik (peridotit?) ve mermerli metamorfizma zonları ile banlar Alt Kretase yaşlı görülmüşler.
        Transgressif Maestrichtien kireçtaşları, Senonien ve granodiorit çakılları ihtiva eden bir kaide konglomerası ile granodiorit üzerine gelir. Tipik görüldüğü yer morpet geçidi N girişindedir. Genel litoloji ince ve kalın tabakalı, bol kırıklı ve kıvrımlı ince ve kaba taneli, bol fosilli kireçtaşıdır. Kretase Morpet Formasyonu olarak isimlendirilmiştir. Lütesien (Eosen Kötek Formasyonu) ile Maestrichtien dokanağı faylı olup fay aydın olarak Morpet Tepesi güney yamacında görülmüş. Litolojisi grovak karakterli, kumtaşı, marn miltaşı ve konglomeradır. Yer yer makro ve bitki fosilli.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4285
Rapor Adı KARS H49-B3-C2 PAFTALARININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu KARS JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum KARS KASTAMONU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1970
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ.HAKKI KARAMANDERESİ

KARS H49-B3-C2 PAFTALARININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04285
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 502,30TL


Etiketler: KARS H49 PAFTASI, KARS JEOLOJİ, KASTAMONU, PETROL, 4285