• KOTEK KAĞIZMAN KARS ÇEVRESİNİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
        1/25.000 ölçekli iki paftadan ibaret olan inceleme alanı 300 km2'yi aşkındır. Kars'ın güneyinde Kağızman ve Kötek Yöresi'ni kapsar. Topografik olarak; güneyde yeşil kayalardan meydana gelmiş olan Aras dağ silsilesi, kuzeyde bazalt platosu ile çevrelenmiş Aras Vadisi'nden ibarettir.
        Bölgedeki en yaşlı kayalar Granodiorit porfirlerdir. Bunların üzerine Üst Kretase yaşlı Morpet Formasyonu transgressif olarak gelir. Bu formasyon altta yer yer 50 m kalınlığında bir taban konglomerası ile başlar ve + 800 m kalınlığında yer yer killi, yer yer kumlu, çok kıvrımlı ve kırıklı kireçtaşı ile devam eder. Bu formasyon bütünü ile güneye dalmaktadır.
        Üst Kretase ile Eosen (Kötek Formasyonu) arasında bir diskordans vardır. İnceleme alanında bu ilişki faylıdır. Kötek Formasyonu ; konglomera, kumtaşı, marn, şeyl tekrarlanması şeklindedir. Litostratigrafik olarak iki as birime ayrılmıştır. Altta + 1440 m kalınlığa ulaşan kumtaşı, konglomera, marn, şeyl tekrarlanması, fosilleri ile Lütesiyen yaşlıdır. Bunun üzerine gelen gevşek çimentolu konglomera kumtaşı, çamurtaşı, marn tekrarlaması + 2300 m kalınlığındadır. Üstte doğru tamamen konglomeralara dönüşür. Bu birimde fosil bulunamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4271
Rapor Adı KOTEK KAĞIZMAN KARS ÇEVRESİNİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu PETROL
Yer - Konum KARS KARS-KAĞIZMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1968
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERGUN HAVUR

KOTEK KAĞIZMAN KARS ÇEVRESİNİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04271
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 259,50TL


Etiketler: KAĞIZMAN, KARS, PETROL, 4271