• SİVAS-HARGUN TUZLASI ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

SİVAS-HARGUN TUZLASI ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Sivas Bölgesi'nde bulunan Hargun Tuzlası, Zara'nın takriben 60 km güneyinde yer alır. Lagüner Oligosen'de bulunan tuzla, karstik bir kaynaktan beslenmektedir. Tuzlu kaynağın bugünkü tuzluluk derecesi % 6'dır. Daha Önceki yıllarda bu oran % 10 idi. Raporda bunun nedenleri üzerinde durulmuştur.
        Tuzla çevresinde bulunan lagüner Oligosen Sahası karstik bir bölgedir. Burada Oligosen, jips bankları ve aralarındaki ince marn serilerinden ibarettir. Tuzlanın kuzeyinde bulunan Eosen Fliş; doğu-batı istikametinde uzanmakta olup, kuzey ve güney lagün sahalarını birbirinden ayırır. Tuzla Çevresi'nde serpantin aflormanları görülmektedir. Batısında ise gabrölu sahalar geniş yer tutarlar (Ek 1). Serpantinlerle Oligosen-Jips ve yine Eosen Fliş'le Oligosen-Jips arasında diskordans mevcuttur.
        Kaynağın tuzunun anhidrid tabakaları arasında bulunan ince tuz serilerinden geldiği tahmin edilmektedir. Belirli bir tuzlu seviyeden bahsedilemez.

GİRİŞ ve TARİHÇE
        Hargun Tuzlası Sivas Tekel Başmüdürlüğü'ne bağlıdır. Tuzlayı besleyen tuzlu kaynağın geçmişi yıllardaki tuzluluk derecesi % 10 civarında idi. 1969 yılında bu oran % 6'ya düşmüştür. Bu durum karşısında Tekel Genel Müdürlüğü, MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü'ne müracaat ederek tuzlanın etüdünü istemiştir. 1969 yılı arazi mevsiminde Sivas'ta Potas Etüdü yapmakta olduğumdan, yukarda bahsedilen tuzlanın jeolojik raporu, MTA Enstitüsü E. Hammaddeler Şubesi tarafından benden istenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4244
Rapor Adı SİVAS-HARGUN TUZLASI ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum HARGUN TUZLASI SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 15.10.1969
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İLHAN UYGUR

SİVAS-HARGUN TUZLASI ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04244
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 43,80TL


Etiketler: HARGUN, JEOLOJİ, KARSTİK HİDROGRAFYA, SİVAS, TEKTONİK, 4244