• TUZGÖLÜ HAVZASININ JEOLOJI VE JEOMORFOLOJISI

Abstrakt
      Tuzgölü havzası, Miosen-Alt Pliyosen esnasında oldukça yaygın bir tatlısu gölü ile kaplanmış olup, bunun etrafını aşıntı ve birikinti düzlükleri çevrelemiş idi. Eski bir çöküntü havzası olan bu çanakta daha genç birtakım çöküntülerin sonucu olarak Üst Pliyosen'de daha küçük bir tatlısu gölü meydana gelmiştir. Havza tabanının sübsidansı, çok sınırlı olmak üzere, orta kısımlarda Kuvaterner içinde de devam etmiştir. Havzadaki Pleistosen gölü, bugünkü tuzlu gölden daha geniş ve daha az tuzlu acımsıdır. Bu Pleistosen gölünün, tektonik bakımdan bozulmamış kıyı izlerine, yüzü bugün 905 metrede olan gölün etrafında 1015, 980, 955, 940, 930, 920 ve 915, 908 metrelerde düzenli olarak rastlanır. Bu kıyı izleri muhtemelen, dibi devamlı olarak çöken bir havzada, Pleistosen'in dört ana pluvialine tekabül edebilecek şekilde göl seviyesinin yükselmiş olmasının eseridir. İnterpluviallerde gölün kurumuş olabileceğini gösteren bazı gözlemler de yapılmıştır.
       Havzanın batı ve doğu kıyılarında bazı sularda normalden fazla potas bulguları mevcuttur. Bunlar faylardan faydalanarak yüzeye yükselen yeraltı suları ile derinlerdeki Oligosen-Pliyosen yaşlı tuzlu-jipsli formasyonlardan gelebilir. Bununla beraber, Pleistosen'deki kurak İnterpluviallerde, eski Tuzgölü kurumuş ve bu safhalarda, bugünküne benzer şekilde, tuz ve belki de potas çökelmiş olabilir.
       Havzada, akarsu fasiyesli Neojen tortullarında ve Pleistosen gölünün deltalarında ekonomik olabilecek kum-çakıl ocakları mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4220
Rapor Adı TUZGÖLÜ HAVZASININ JEOLOJI VE JEOMORFOLOJISI
Konu JEOLOJI VE JEOMORFOLOJI
Yer - Konum KONYA TUZGÖLÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1969
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOÇ. DR. OĞUZ EROL

TUZGÖLÜ HAVZASININ JEOLOJI VE JEOMORFOLOJISI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04220
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.117,68TL


Etiketler: JEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, KONYA, TUZGÖLÜ, 4220