• DENİZLİ-DEREKÖY JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ

ÖZET
       
Daha önceki yıllarda, jeotermik enerji aramaları yönünden gravimetrik etüdü yapılmış bulunan Sarayköy Sahası, doğuya doğru genişletilerek yeniden, 1250 km2'lik bir alanın etüdü tamamlanmıştır. Böylece, önemli yapıların bu bölgede de devam edip etmediği ve sahanın olumlu olup olmadığı araştırılmıştır.
       Arazi çalışmaları sonunda hazırlanan Bouguer anomali ve ikinci türev haritalarından, eğrilerin jeoloji ile olan uygunluğu araştırılarak, jeotermal alan olabilecek yapılar lokalize edilmiştir.
       Denizli civarında tespit edilen Kurudere Strüktürü ile Dereköy Grabeni ümitli görülmüş ve buralarda yapılması gereken diğer jeofizik metotların tavsiyesinde bulunulmuştur.

1. GİRİŞ
       
1965 yılında, Sarayköy-Kuyucak arasında yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmaların neticelerini tahkik için 1968 Mayıs'ında Kızıldere Mevkii'nde açılan kuyudan sıcak su ve buharı elde edilmiştir. Bu müspet olay, jeolojik benzerlik yönünden, etüt sahasının daha doğuya genişletilmesi düşüncesini doğurmuştur. İzmir Körfezi güneyindeki çalışmalarını bitiren gravite ekibi, bu gaye ile Denizli'ye intikal etmiş, Temmuz 1968'de başlayan arazi çalışmalarını Ekim ayı içinde tamamlamıştır.
       Yeni etüdün, eski etüt ile intibakını sağlamak için, evvelce yapılmış olan gravite baz şebekesinden ve tashih katsayılarından faydalanılmıştır. Ayrıca iki etüdü bir arada gösterir gravite haritaları hazırlanmıştır (Ek 5 ve 6).
       Yine aynı program çerçevesinde, H.Uysallı (4) ve E.Gökalp (3) tarafından 1965'te yapılan jeolojik etüt, B.Erişen (7), sahamızı kapsayacak şekilde genişletmiştir. Sayın B.Erişen, çıkardığımız Bouguer ve ikinci türev haritalarından da yararlanarak hazırladığı raporunda (7), tespit edilen yapı ve çöküntüleri lokal isimlere göre adlandırmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4190
Rapor Adı DENİZLİ-DEREKÖY JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ
Konu DENİZLİ-DEREKÖY JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ
Yer - Konum DENİZLİ DENİZLİ-DEREKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1970
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYHAN EKİNGEN

DENİZLİ-DEREKÖY JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04190
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 180,55TL


Etiketler: DENİZLİ, DENİZLİ GRAVİTE ETÜTÜ, DEREKÖY, JEOTERMAL, JEOTERMİK ENERJİ, 4190