• GÜRÜN BÖLGESİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ELBİSTAN K37-B3-C2-C3 VE ELBİSTAN K38 PAFTALARINA AİT PETROL İMKANLARI

1. ÖNSÖZ ve GİRİŞ
        1962-1963 yılları arazi mevsimlerinde etüdünü yaptığımız bölge, kalın sedimantasyonu ile petrolün birikmesi için lüzumlu şartları sinesinde barındırması, petrol jeolojisi bakımından büyük ehemmiyete haizdir. Gerçi inceleme alanımızdaki örtü tabakası pek çok kısımlarda erozyonla aşınıp gitmiştir. Fakat bu şartlar altında dahi ümitsizliğe düşmemekteyiz. Bilakis strüktürlerin birbirleriyle ilgili durumu petrol imkanlarını kuvvetlendirmektedir.
        Bölgede, Permiyen, Alt Kretase-Jura, Üst Kretase, Paleosen, Eosen, Neojen ve Kuaterner'e ait sedimanlar, serpantin, kuars, andezit ve bazalt gibi volkanikler mevcuttur.
        İnceleme alanı tektonik bakımından pek çok hareketlere maruz kalmış, faylarla kırılmış, ufaklı büyüklü kıvrımlar meydana gelmiştir.
        Temennimiz, bölgedir zamanla bir petrol sanayii merkezi haline gelmesidir.
        Bu raporumuz dört adet 1/25.000 ölçekli jeolojik haritanın petrol imkanlarını açıklamakla beraber, Sivas-Malatya Petrol Havzası'nın Petrol Jeolojisini, formasyon kalınlıklarını vermektedir. Genel olarak ilerideki faaliyetlere ışık tutabilecek bir kapasitededir. Raporun yazılmasında lüzumsuz ve fazla teferruattan kaçınılmış, bütün veriler, karilere, komprime halinde sunulmuştur. Rapor; harita, kesit ve krokilerin bir izahnamesi hüviyetindedir.
        Bizlere etütleri yapma imkanını veren Enstitümüz Genel Direktörü Sayın Saadettin Alpan'a gerek büroda ve gerekse bizzat arazide bizlere her türlü çalışma şevkini aşılayan Jeoloji Şubesi Müdürü Sayın Cahit Erentöz'e Sayın Zati Ternek'e, Petrol Servisi Şefi Sayın Fikret Kurtman'a ve Paleontolojik raporları ile aydınlatan Sayın M. Serdaroğlu, E.Sirel, Y. N. Pekmen, M. Sivrieux ve Z. Dağer'e ve mesailerinden faydalandığım bütün arazi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü vazife addederim.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4189
Rapor Adı GÜRÜN BÖLGESİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ELBİSTAN K37-B3-C2-C3 VE ELBİSTAN K38 PAFTALARINA AİT PETROL İMKANLARI
Konu ELBİSTAN JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum K.MARAŞ K.MARAŞ-ELBİSTAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1964
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CAVİT BULUT

GÜRÜN BÖLGESİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ELBİSTAN K37-B3-C2-C3 VE ELBİSTAN K38 PAFTALARINA AİT PETROL İMKANLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04189
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 483,85TL


Etiketler: ELBİSTAN, ELBİSTAN JEOLOJİ, ELBİSTAN K37 PAFTASI, ELBİSTAN K38 PAFTASI, K.MARAŞ, PETROL, 4189