• MALATYA KUZEYİNDEKİ HEKİMHAN EBREME KÖYÜ BÖLGESİNİN K39-C3 DETAY JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

ÖZET
        Malatya İli'nin 40 km kuzeybatısında kalan ye 147 km2'lik bir alan kaplayan etüt sahası: konglomera, kumtaşı, kumlukalker, kalker, killi kalker, miltaşı, şeyL gibi tortullardan ve kısmen değişmeye uğramış yeşil taşlardan ibarettir.
        Diğer kayalara nazaran daha sert olan bej renkli kristalen kalkerler başlıca Tohma Vadisi'nde mostra verirler. Kapsadıkları mikro fosillere göre Jura'dan Üst Kretase'ye kadar uzanan bir komprehansif seriyi temsil etmektedirler.
        Bu kalkerlerin üzerine diskordan olarak gelen Üst Kretase Flişi sahada ancak 1 km2'lik bir saha kaplamaktadır. Taşı komşu fosillere nazaran Senonien'dir.
        İnceleme alanının her tarafında komprehansif seri üzerine ve ancak bir noktada (Benli Mezrası) Üst Kretase fliş üzerine bir açılı diskordansla Eosen'in 550 m'lik transgresif serisi gelmektedir. Kalın bir konglomera ile başlayan seri; gerek litolojik olarak ve gerekse içindeki bol makro ve mikro fosillerle paleontolojik olarak; Paleosen Ypresien, Alt Lütesiyen ve priabonian katlarına ayrılabilmiştir. Paleosen İpresien Kalkerlerle; Alt Lütesiyen, ince kumtaşı ve killi kalker ara tabakalı şeylerle; Üst Lütesien, bazen yanal fasiyes geçişleri gösteren, bol Lamellibranş ve Nummülit ihtiva eden kalker ve şeyllerle; Priabonian ise birbirleri ile ara tabakalanma gösteren ve aralarında linyit damarları bulunan kumlu kalker, kil, killi kalker ve miltaşları ile temsil edilmiştir.
        Priabonian-Oligosen'de, transgresyon ve regresyon birbirini takip etmiş, böylece karasal ve denizel tortullar nöbetleşmişlerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4186
Rapor Adı MALATYA KUZEYİNDEKİ HEKİMHAN EBREME KÖYÜ BÖLGESİNİN K39-C3 DETAY JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI
Konu MALATYA JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum MALATYA MALATYA-HEKİMHAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1961
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TAMER AYAN

MALATYA KUZEYİNDEKİ HEKİMHAN EBREME KÖYÜ BÖLGESİNİN K39-C3 DETAY JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04186
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 350,60TL


Etiketler: HEKİMHAN, MALATYA, MALATYA JEOLOJİ, PETROL, 4186