• 1962 YAZ MEVSİMİNDE MALATYA K39-A4 PAFTASI ÜSTÜNDE YAPILAN JEOLOJİK ÇALIŞMALAR MALATYA-DARENDE BÖLGESİNDE PETROL ARAMALARI

ÖZET
       Malatya K39-a4 Paftası'nın jeolojik çalışması, Malatya Darende Bölgesi'nde, petrol aramaları çerçevesi içinde yapılmıştır.
       Jura-Alt Kretase yaşında, biraz kıvrıntılı masif kalkerin mostraları, üstün durumda olarak, batı ve güney kısmında görülür.
        NW yönünde, bu kalkerler; taban kalkerleriyle, konglomera serisiyle ve Üst Kretase yasında hippüritli kalkerlerle (Kampaniyen-Maestrictien),diskordansla örtülmüştür. N ve NE'in en son noktasında, ultrabazik kayaçlardan ibaret büyük bir kitlenin mostraları görülür ("yeşil kayaçlar") .Üst Kretase'nin kayaçları ve "yeşil kayaçlar" üstünde, Gastropodlu bir Tersiyer formasyonu (Oligosen) ve bir göl serisi (Pliyosen) diskordansla durur.
        Bölge, çoğunlukla NW-SE doğrultulu faylarla kesilmiştir.
        Bu bölgede petrol bulma imkanları pek azdır.
        "Yeşil kayaçlar" da bir kurşun ve bir krom madeni vardır; bundan başka, Üst Kretase çökelimlerinde de ince bir kömür tabakası vardır.

1. GİRİŞ ve BÖLGENİN GENEL DURUMU
1.1 Coğrafya

        Malatya K39-a4 Paftası'nın örttüğü bölge, Orta Anadolu'nun orta kısmında, Malatya'nın yaklaşık olarak 100 km batısında, aşağı yukarı Kayseri'nin 250 km doğusunda ve Darende'nin 30 km kuzeyinde bulunur.
        NE kısmının dışında, arazi, NE-SE'ye yönelen vadilerle ayrılan tatlı meyilli tepelerden oluşmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4185
Rapor Adı 1962 YAZ MEVSİMİNDE MALATYA K39-A4 PAFTASI ÜSTÜNDE YAPILAN JEOLOJİK ÇALIŞMALAR MALATYA-DARENDE BÖLGESİNDE PETROL ARAMALARI
Konu MALATYA JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum MALATYA MALATYA-DARENDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 15.07.1963
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.G.P KRUSEMAN

1962 YAZ MEVSİMİNDE MALATYA K39-A4 PAFTASI ÜSTÜNDE YAPILAN JEOLOJİK ÇALIŞMALAR MALATYA-DARENDE BÖLGESİNDE PETROL ARAMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04185
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 295,09TL


Etiketler: DARENDE, MALATYA, MALATYA JEOLOJİ, MALATYA K39 PAFTASI, PETROL, 4185