• TÜRKIYE ORTA PLEISTOSEN FOSIL İNSAN AYAK İZLERI VE -YANIK MEMLEKET- PLEISTOSEN VOLKANIK PERIOD VE TERAS SISTEMLERI

TÜRKİYE ORTA PLEİSTOSEN FOSİL İNSAN AYAK İZLERİ ve "YANIK MEMLEKET"
PLEİSTOSEN VOLKANİK PERİYOT ve TERAS SİSTEMLERİ

Dr. Fikret Ozansoy

Önsöz
    
Bu incelememizin bütünü gene Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Genel Direktörlüğü'nün bilimsel çalışmalarının sonuçlarından birisidir.
      Bu sebeple bu büyük Enstitünün Genel Direktörü Sayın Doçent Dr.Sadrettin ALPAN'ın çalışmalarımda sağlamış olduğu imkan ve kolaylıklarını burada şükranla belirtir, kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.
Giriş
     
Paleontolojik ve stratigrafik sonuçlarımıza göre, Türkiye'de, hususu ile, karasal Senozoik'e ait hiç bir tortul devre, bir Antrepomorf dünyası olan Neojen'inkiler kadar verimli değildir. Bu verimli oluşun köklü sebepleri elbetteki vardır. Bu sebepler aşağıda gösterilmeye çalışılmıştır.
       1. Türkiye (Anadolu ve Trakya) paleocoğrafyalarında kıtalaşma bu jeolojik devrenin büyük kısmında artık gerçekleşmiştir.
       2. Anadolu'da ve Avrupa-Asya ve Afrika kıtalarında, Mamalia sınıfı temsilcileri olan faunalar genus ve kısmen de tür birliği içinde bulunmaktadır. Bu birlik Anadolu'nun kıtalar arası bağlayıcı karaktere Neojen içinde kesinlikle sahip olabildiğini açıklamaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4182
Rapor Adı TÜRKIYE ORTA PLEISTOSEN FOSIL İNSAN AYAK İZLERI VE -YANIK MEMLEKET- PLEISTOSEN VOLKANIK PERIOD VE TERAS SISTEMLERI
Konu FOSIL AYAK İZLERI
Yer - Konum TÜRKIYE TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1969
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FİKRET OZANSOY

TÜRKIYE ORTA PLEISTOSEN FOSIL İNSAN AYAK İZLERI VE -YANIK MEMLEKET- PLEISTOSEN VOLKANIK PERIOD VE TERAS SISTEMLERI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04182
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,00TL


Etiketler: FOSİL AYAK İZLERİ, İNSAN AYAK İZLERİ, TÜRKİYE, 4182