• HINIS MUŞ BÖLGESİ AKTUZLA SAHASINA AİT GENEL JEOLOJİK RAPOR KARAKÖSE J48-A3-B4-D2 PAFTALARI İLE SAHANIN GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL ETÜDLERİNİ ELE ALMAKTADIR

ÖZET
      
Bu rapor Hınıs Petrol Kampı'nda yapılan çalışmaların bir kısmını ve yaklaşık olarak 430 km2'lik bir sahayı kapsamına almaktadır. Güzelbaba Kalkerleri, doğuda görülen Aktuzla Formasyonu marn serilerine ait yaşlı kayaçlar üzerinde konkordan olup her iki formasyonda Alt Miyosen'e dahildir. Güneyde, bunlar üzerinde diskordans olarak Alibonca Formasyonu'na ait sedimanlar bulunur. Karasal ve gölsel fasiyes yaşlı sedimanlar kuzeyde ve doğuda masif bazaltlar tarafından örtülmüştür. Tüm bu sedimanlar Pliosen'de diğer bir karasal fasiyes tarafından örtülmüşlerdir (Zırnak Formasyonu).
       Saha yapısal yönden çok önemli olmamasına rağmen, bazı önemli kıvrım ve faylar vardır ki, bunlara aşağıda yer verilmiştir:
       Kırmızı Tuzla Antiklinali,
       Türk Komu Senklinali,
       Güzelbaba İtki Fayı,
       Aktuzla Fayı.
       Ayrıca bazı diskordanlar da mevcut olmasına rağmen bunlar en iyi şekilde stratigrafik kolonda izah edilmişlerdir.
       Birtakım ham-petrol sızıntıları çevrede zuhur etmesine rağmen sahada petrol bulunması olanakları jeolojik tarihçedeki zaman boşluklarından ötürü çok nadirdir. Bununla birlikte sahanın yer altı jeolojisinin değerlendirilmesi için bir jeofizik etüt yapılması öne sürülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4121
Rapor Adı HINIS MUŞ BÖLGESİ AKTUZLA SAHASINA AİT GENEL JEOLOJİK RAPOR KARAKÖSE J48-A3-B4-D2 PAFTALARI İLE SAHANIN GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL ETÜDLERİNİ ELE ALMAKTADIR
Konu MUŞ JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum MUŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1967
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.A.Q. RATHUR

HINIS MUŞ BÖLGESİ AKTUZLA SAHASINA AİT GENEL JEOLOJİK RAPOR KARAKÖSE J48-A3-B4-D2 PAFTALARI İLE SAHANIN GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL ETÜDLERİNİ ELE ALMAKTADIR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04121
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 382,10TL


Etiketler: MUŞ, MUŞ JEOLOJİ, MUŞ PETROL OLANAKLARI, PETROL, 4121