• MALATYA BÖLGESİ K39-A3 VE K39-D2 PAFTALARINDA JEOLOJİK PETROL ETÜTLERİ

ÖZET
       
Malatya Bölgesi'nde K39-d2 ve K39-a3 Paftaları'nda detay jeolojik petrol etütleri yapılmış, 155 km kaplayan bir sahanın 1/25.000 ölçekli haritası hazırlanmış ve neticeler bu raporla arz edilmiştir.
        Etüt bölgesinde aflöre eden en yaşlı formasyon Jura-Kretase Kalkeri'dir. Bu kalker fazla tektonize olmuş, daha ziyade masif görünüşlü, ince dokulu, fakat mevzii olarak kristalleşmiş, gri renkte bir teşekküldür. Kalınlığı takriben 1.000 m olan bu kalker lokal olarak rudist, dolomitik ve oolitik fasiyeslerini gösterir. Kalkerin en genç fasiyesleri rudist fasiyesleri olup bunlar Üst Senoniyen yaşındadır. Jura-Kretase Kalkeri Turoniyen ile Üst Senoniyen arasındaki zamanda ofiyolitik "magma" kitle ve filonları ile entrüze olmuştur.
        Bu kalkerin üzerine açısal bir diskordans ile yaşını Oligosen tahmin ettiğimiz fosilsiz, takriben 1.500 m kalınlığında karasal bir formasyon gelir. Bu formasyon daha ziyade kırmızımsı çamurtaşı, kumlu çamurtaşı ve nöbetleşe kumtaşı ve konglomeralardan müteşekkildir. Az miktarda kalker ve kalkerli çamurtaşı da bulunur. Bazı seviyeciklerde sekonder olarak teşekkül etmiş jips damarları da vardır. Kumtaşı ve konglomeralarda vadi dolgusu(channel filling) strüktürleri ve çapraz tabakalaşma müşahede edilmiştir.
        Oligosen Serisi'nin üzerine yine açısal bir diskordans ile Neojen (tahminen Miyosen) yaşında, Ostracod fosillerini havi, takriben 700 m kalınlığında bir seri gelir. Bir göl teşekkülünü andıran bu seri, altere kalker ve çamurtaşlarından müteşekkildir. Çamurtaşları değişik renklerde ve hafif kalkerli, kalkerler ise açık gri veya beyaz renkte ve hafif killidir. Mükemmel stratifikasyon gösteren bu kalkerler sekonder sileks ihtiva ederler. Neojen Serisi Oligosen Serisi'ni üstten aştıktan (overlap) sonra Jura-Kretase Kalkeri üzerine bir diskordans yaparak gelir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4083
Rapor Adı MALATYA BÖLGESİ K39-A3 VE K39-D2 PAFTALARINDA JEOLOJİK PETROL ETÜTLERİ
Konu PETROL
Yer - Konum MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 03.03.1962
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FERRUH DEMİRMEN

MALATYA BÖLGESİ K39-A3 VE K39-D2 PAFTALARINDA JEOLOJİK PETROL ETÜTLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04083
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 181,07TL


Etiketler: MALATYA, MALATYA K 39 PAFTASI, PETROL, 4083