• 1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA K39-D4 PAFTASINA AİT PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
       Etüdümüzün gayesi petrol istikşaf etüdü olması dolayısıyla çalışmalarımız bölgedeki her türlü petrol kapanlarının (structural, stratigrafik ve combinations) tespitine ve kayaçların fiziki özelliklerinin tayinine hasredilmiştir.
       Bölgedeki jeolojik teşekkülat; Üst Jura yaşındaki masif kalkerlerden, Üst Kretase resifal kalker, fliş, marn ve aynı yaştaki tabakalı kalkerler; Eosen Kalker ve marnları ile henüz kati olarak yaşını veremediğimiz Eosen üzerindeki jipsli seriden müteşekkil stratigrafik bir sıralanma gösterir. Ayrıca jipsli serinin üzerinde Pliyo-Kuvaterner yaşlı konglomeralar mevcuttur. Bu konglomeraların bazıları Tohma Çayı boyunca eski taraça halindedir.
        Bölgemizde Volkanik aktivite olarak yanlış Pre-Eosen yaşındaki bazalt ve aglomeralar mevcuttur.

1. GİRİŞ
       1962 yılı programı gereğince MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü tarafından 1/25.000 ölçekli Malatya K39-d4 Paftası'nın detay petrol istikşaf etüdünün yapılması için vazifelendirildim. Bu maksatla çalışmalarımız 10.05.1962 tarihinde başlamış olup 28.06.1962 tarihine kadar devam etmiştir.
       Ayrıca 1963 yılı çalışma mevsimi başında da revizyonu yapılmıştır.
       Etüt bölgesi takriben 150 km2'lik bir sahayı kaplar. Çalışmalarımız yaya yapılmış olup, jeepten istifade edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4043
Rapor Adı 1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA K39-D4 PAFTASINA AİT PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu MALATYA JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1963
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET F. AKKUŞ

1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA K39-D4 PAFTASINA AİT PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04043
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 206,79TL


Etiketler: MALATYA, MALATYA JEOLOJİ, MALATYA K39 PAFTASI, PETROL, 4043