• MERCAN-TERCAN BÖLGESİ DETAY PETROL İSTİKŞAF ETÜDÜ RAPORU (ERZİNCAN İ44-A3 VE İ44-B4 PAFTALARI)

ÖZET
       Etüdümüzün gayesi, bölgenin petrol imkanlarının araştırılmasıdır. Bu bakımdan çalışmalarımız; bölgedeki her türlü petrol ihtiva edebilecek kapanların (strüktürel=yapısal, stratigrafik ve combinations) tespitine, kayaçların porozite, permeabilite vs gibi fiziki özelliklerinin tayinine ve stratigrafik sıralanmanın aydınlatılmasına hasredilmiştir.
       Tetkik sahamızda genel olarak Paleozoyik'le atfettiğimiz metamorfik şistler; (Toprakkale Metamorfitleri), Mesozoyik'e ithal edebileceğimiz kristalin kalkerler; Üst Kretase yaşındaki tabakalı kalkerler (Küçükağa Formasyonu); muhtemelen Oligosen yaşlı konglomera, kumtaşı, şeyl ve silttaşı nöbetleşmesinden ibaret kırmızı-eflatuni renkli Zilfekomu Formasyonu; Alt Miyosen yaşındaki konglomera, kalker, marn ve jipsli formasyonlar; Miyosen'den genç Neflik Konglomerası ile muhtemelen Plio-Kuvaterner yaşındaki konglomeralardan müteşekkil stratigrafik bir sıralanma mevcuttur. Ayrıca taraça ve genç alüvyonlar geniş sahalar işgal ederler. Bölgenin en mühim jeolojik karakteristiği, kuzey ve güneydeki eski masifler arasında kalan depresyon havzasının Miyosen ve daha genç yaştaki teressübatla dolmuş olmasıdır.
        Magmatik aktivite olarak serpantinler ve çok küçük çapta andezitler mevcuttur.

1. GİRİŞ
        1964 Yılı çalışma programı ilk etabı gereğince MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü tarafından 1/25.000 ölçekli Erzincan İ44-a3 ve İ44-b4 paftasının detay petrol istikşaf etüdünün yapılması için vazifelendirildim. Çalışmalarımız 11.06.1964 tarihinde başlamış, 17.08.1964 tarihinde bitmiştir.
        Etüt bölgesi, 2 adet 1/25.000 ölçekli haritayı içine almakta olup, takriben 300 km2'lik bir sahayı kaplar. Çalışmalarımız umumiyetle yaya veya atla yapılmıştır. Jeepden istifade edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4041
Rapor Adı MERCAN-TERCAN BÖLGESİ DETAY PETROL İSTİKŞAF ETÜDÜ RAPORU (ERZİNCAN İ44-A3 VE İ44-B4 PAFTALARI)
Konu ERZİNCAN JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum ERZİNCAN ERZİNCAN-TERCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1964
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET F. AKKUŞ

MERCAN-TERCAN BÖLGESİ DETAY PETROL İSTİKŞAF ETÜDÜ RAPORU (ERZİNCAN İ44-A3 VE İ44-B4 PAFTALARI)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04041
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 307,02TL


Etiketler: ERZİNCAN, ERZİNCAN JEOLOJİ, PETROL OLANAKLARI, TERCAN, 4041