• 1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA L39-A1 PAFTASINDA YAPILAN PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
      
Etüt sahamız Darende'nin takriben 15 km güneyine isabet etmektedir. Sahanın güneyi ve batısı dağlık olup kuzey ve doğu kesimi oldukça az arızalıdır.
        Etüt sahasında aflöre eden formasyonlar en altta Jura-Kretase Kalkerleri, Kretase Fliş, Üst Kretase Kalkeri, Eosen ve Oligosen şeyl ve marnları ile Plio-Kuvaterner Konglomeraları'dır.
        Etüt sahasında görülen magmatik kayaçlar ofiolitlerle bazalt lavlarıdır.
        Tabakalar muhtelif zamanlarda orojenik hareketlerle kıvrılmışlar ve faylanmalar meydana gelmiştir. Tabaka ve kıvrım eksenleri genellikle NW-SE istikametindedir.
        Etüt sahasında formasyonları petrol imkanları bakımından tetkik etmek mümkün olmuştur. Fakat örtülü ve kapamalı bir strüktür mevcut değildir. Yalnız bu sahadaki etüt diğer sahalarda tespit edilecek olan örtülü strüktürlerin aydınlanmasına yardım edebilecek niteliktedir.

1. ÖNSÖZ
       
1962 saha mevsiminde 1/25.000 ölçekli paftaya giren sahanın petrol imkanlarını etüt etmek üzere vazifelendirildim. Etüt sahamız daha önceki 1/100.000 ölçekli istikşaf etütleri ile petrol imkanları bakımından ehemmiyetli olabileceği kabul edilen ve detay etüt için ele alınmış olan Darende Bölgesi'nin içine girmektedir.
         Etüt için gerekli saha çalışmamız takriben üç ay sürmüş olup, sahanın bilhassa stratigrafik, tektonik durumu ve formasyonların petrol imkanları bakımından özellikleri etüt edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4038
Rapor Adı 1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA L39-A1 PAFTASINDA YAPILAN PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu MALATYA JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1964
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOÇ.DR.F KURTMAN

1/25.000 ÖLÇEKLİ MALATYA L39-A1 PAFTASINDA YAPILAN PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04038
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 178,23TL


Etiketler: MALATYA, MALATYA JEOLOJİ, MALATYA L39 PAFTASI, PETROL, 4038