• PASİNLER (HASANKALE) HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
        İnceleme alanı kuzeyde büyük bir bazalt platosu; güneyde ise Eosen (Lütesiyen), Alt Miosen ve Üst Miyosen yaşlı formasyonların meydana getirdiği yükseltilerle tahdit edilmiştir. Bu iki yükselti arasında E-W istikametinde Pasinler Ovası uzanır. Kuzey ve güneydeki yükseltiler arasında kalan Pasinler Ovası bir graben çöküntüsü üzerinde teşekkül etmiştir.
        İnceleme alanındaki stratigrafik istiflenme aşağıdaki sıralanmayı gösterir. En altta Eosen (Lütesiyen) yaşlı kalker, konglomera, kumtaşı ve marnlar mevcuttur (Gökçeharman Formasyonu). Bunun üzerine diskordan olarak Alt Miyosen (Burdigalien) yaşlı kalker ve marn gelir (Haneşdüzü Formasyonu). Denizel Burdigaliyen üzerinde bu denizin son bakiyesi olan Üst Miyosen yaşlı gölsel kırmızı, alacalı renkli, jips bantları ihtiva eden konglomera; kumtaşı ve marn nöbetleşmesi bulunur (Yastık Tepe Formasyonu). Üst Miyosen yaşlı formasyon üzerinde de Pliyosen yaşlı Horasan kumları yer alır. Kuvaterner teşekkülleri olarak da eski (traca) ve yeni alüvyonlarla travertenler mevcuttur. Sedimanter oluşuklar Pasinler Ovası'na alüvyonlarla örtülü vaziyettedir.
        İnceleme alanı, volkanik faaliyete geniş çapta sahne olmuştur. Bilhassa Pre-Alt Miyosen ve Pre-Pliyosen yaşlı volkanikler geniş sahalar kaplarlar. Bölgenin kuzeyindeki Pre-Pliyosen yaşlı bazalt ve tüflerden müteşekkil volkanikler büyük bir plato meydana getirirler. Ayrıca inceleme alanının hemen güneyinde E istikametinde uzanan Palandöken Dağları'nı meydana getiren serpantinler mevcuttur.
        Pasinler-Kaplıca mahallindeki petrol sızıntıları uzun zamandan beri bilinmekte olup, bu tezahürler alüvyonların altında bulunması muhtemel E-W istikametli bir fayla ilgilidir. İnceleme alanının en önemli aktivitesi bölgeye turistik bir ehemmiyet kazandıran Pasinler Kaplıcaları'dır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4037
Rapor Adı PASİNLER (HASANKALE) HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu ERZURUM JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum ERZURUM PASİNLER (HASANKALE)-ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1965
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET F. AKKUŞ

PASİNLER (HASANKALE) HAVZASININ 1/25.000 ÖLÇEKLİ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04037
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 252,36TL


Etiketler: ERZURUM, ERZURUM JEOLOJİ, HASANKALE, PASİNLER, PETROL, 4037