• ÇANAKKALE-YENICE KALKIM NAHIYESI (BAĞIRKAÇ) KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI I.P. ETÜDÜ RAPORU

        ÇANAKKALE-YENİCE (Kalkım Nahiyesi) KURŞUN ÇİNKO
ARAMALARI  I.P. ETÜDÜ RAPORU

1.ÖZET
      Çanakkale Vilayeti Yenice Kasası Kalkım Nahiyesi hudutları içindeki Kazdağı Masifi cevher zuhurlarından Bağırkaç Dere Mevkii kurşun çinko aramalarının jeofizik etütleri ekibimiz tarafından 15 Temmuz-13 Ağustos 1968 tarihleri arasında yapılmıştır.
       Tespit edilen çok yüksek değerleri haiz anomali bölgeleri jeoloji  ile de karşılaştırılarak 5 yerde sondaj teklif edilmiştir.

 2.GİRİŞ
       Ekibimiz Edremit Maden Arama Kamp Şefliği'nin teklifi ve Batı Anadolu Bölge Amirliği'nin emri ile 17 Haziran 1968 tarihinde Kalkım'a gelerek civarda tespit edilen sahalarda  I.P. etütlerine başlamıştır.
       Bu sahalardan Bağırkaçdere Mevkii'ndeki çalışmalar bitirilmiştir. Edremit'in Kuzeyinde Eybek Dağı'nda bulunan saha sık bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Bu sebepten dolayı satıhta devamlı olarak takip edilemeyen filonun gidişi ve derindeki durumunun tespiti esas problem olarak ele alınmıştır.

3. JEOLOJİ
       Etüt sahasını içine alan bölgenin jeolojisi hakkındaki bilgiler İbrahim Kızılkaya'nın "Kazdağı Masifi ve Civarında Yapılan Kurşun-Çinko-Bakır-Pirit Prospeksiyonu Hakkında" isimli raporundan alınmıştır.
       Buna göre Bölgede rastlanan kayaçlar şunlardır:
       a. Paleozoik Metamorfik Şistler
       En yaygın formasyonlardır. Bunlar burulup bükülmüş Serizitli Grafitli Şistler, Klorit-Aktinolit Şistler, Fillatlar Kalkşistler ve Mermerlerden müteşekkildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4030
Rapor Adı ÇANAKKALE-YENICE KALKIM NAHIYESI (BAĞIRKAÇ) KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI I.P. ETÜDÜ RAPORU
Konu KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI I.P. ETÜDÜ
Yer - Konum ÇANAKKALE YENICE-KALKIM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 13.08.1968
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DİLAVER ARSLANPAY

ÇANAKKALE-YENICE KALKIM NAHIYESI (BAĞIRKAÇ) KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI I.P. ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04030
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 72,30TL


Etiketler: ÇANAKKALE, ÇİNKO, I.P. ETÜDÜ, KALKIM, KURŞUN, YENİCE, 4030