• ÇAYIRHAN NEOJEN HAVZASI (NALLIHAN-BEYPAZARI-ANKARA)

ÖZET
      
1963 yılında GÖKTUNALI takriben Davutoğlan-Karaköy Hattı'nın doğusuna düşen sahanın 1/25.000 ölçekli, ertesi yılda GÖKMEN aynı sahanın batı kısmının 1/10.000 ölçekli, harita etüdünü yapmışlardır. Bu sahanın batı ve güney kesiminde tarafımızdan yapılan harita, etüdü, kömür ihtiva eden serinin batı istikametinde Sarıyar-Hıdırlar-Eymür Hattı'na, güney istikametinde ise Çardak-Bahtiyar Hattı'na, kadar uzandığını ortaya koymuştur.
       Havzanın bütün güney kısmının, Beyköy'den kuzeye doğru uzanan dar bir zon hariç olmak üzere, steril olduğu anlaşılmıştır. Bu zonun detaylı şekilde etüt edilebilmesi için, her biri takriben 150 m derinliğe inecek 4 istikşaf sondajı açılmasını teklif ediyorum. Jeolojik müşahedelere nazaran burada işletmeye elverişli bir kömür yatağının mevcudiyeti mümkündür.
       Kuzeydeki bölümde şimdilik sondaj açılmasının  lüzumsuz olduğunu kabul ediyorum; burası için evvelâ, GÖKMEN tarafından haritalanmış olan sahada açılacak sondajların neticelerinin beklenmesi  gerekir.

1. GİRİŞ
      
Bu sahanın kömürleri birçok az veya çok detaylı  etüde konu teşkil etmiştir. (ZIEGLER 1939, STCHEPINSKY  1941, v.d. BRELIE 1954, WEDDING 1954, GÖKTUNALI 1963,  GÖKMEN 1965). Adıgeçen son uzman Yeni Çayırhan'ın kuzeyindeki, kısmen 1/0.000 ölçekli harita, etüdünü yapmıştır. Burada Davutoğlan ve Gömlek Tepe Ocakları bulunmaktadır. Verilen, talimatta bu kömür serisinin güneye ve batıya doğru takip edilmesi isteniyordu. Bu etüt 12.05 ile 20.07.1965 tarihleri arasında yapılmış ve ceman 750 km2 genişliğinde bir saha haritalanmıştır.
       Etüt sahasının (batı kenarından Yeni Çayırhan'a  kadar uzanan) büyük bir kısmı idarî bakımdan Nallıhan Kazası'nın hudutla dahilinde bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3924
Rapor Adı ÇAYIRHAN NEOJEN HAVZASI (NALLIHAN-BEYPAZARI-ANKARA)
Konu ÇAYIRHAN NEOJEN HAVZASI (NALLIHAN-BEYPAZARI-ANKARA)
Yer - Konum ANKARA ÇAYIRHAN-NALLIHAN-BEYPAZARI (ANKARA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 21.12.1965
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Z. BENGİ

ÇAYIRHAN NEOJEN HAVZASI (NALLIHAN-BEYPAZARI-ANKARA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03924
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 235,28TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, BEYPAZARI, ÇAYIRHAN, NALLIHAN, NEOJEN, 3924