• ARMUTLU (GEMLİK) KAPLICASI BÖLGESİNDE JEOLOJİK VE HİDROLOJİK ETÜTLER HAKKINDA RAPOR

ÖZET
        Armutlu Yarımadası'nın batı ucunda bulunan Armutlu Kaplıcası'nın geliştirilmesi sebebiyle bölgede jeolojik ve hidrolojik etütler yapılmıştır.
        Etüt bölgesinde Paleozoik'e ait kristalen şistler, granit ve bunları kateden porfirler bulunmaktadır. Tersiyer'e ait volkanikler genel olarak bütün bölgede yaygındır; ayrıca yer yer sedimanter kalıntılar bulunmaktadır. Kuvaterner'i alüvyonlar ve kaynak sularının meydana getirdiği travertenler teşkil eder. Tektonik hareketlerden Hersinien öncesi, Hersinien ve Alpin hareketlerin rol oynadığı bölgede, kristalen şistler kıvrılmaya maruz kalmış ve bölgede çeşitli yönlerde faylanmalar husule gelmiştir.
        Etüt bölgesi yeraltısuyu (Soğuk su) bakımından fakirdir. Hidrolojik etütlerin ağırlık merkezini termal kaynaklar teşkil etmiştir. Termal kaynaklar kaplıca civarında Armutlu Deresi üzerinde 1 km'lik bir hat boyunca dağınıktırlar. Dere yatağından yüksekte bulunup doğrudan doğruya ölçülebilen kaynakların toplam debisi 7.5 lt/sn ve harareti 50oC-69°C arasındadır. Ayrıca dere yatağında soğuk su altında, direkt olarak ölçülmesi mümkün olmayan termal kaynaklar bulanmaktadır. Yapılan ölçülerle bölgenin genel su verimi ve dolayısıyla termal kaynakların toplam debisi 20 lt/sn=1728 m/gün olarak hesap edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3886
Rapor Adı ARMUTLU (GEMLİK) KAPLICASI BÖLGESİNDE JEOLOJİK VE HİDROLOJİK ETÜTLER HAKKINDA RAPOR
Konu ARMUTLU (GEMLİK) KAPLICASI-BURSA HİDROJEOLOJİ
Yer - Konum BURSA BURSA-GEMLİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 03.04.1967
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ESAT BAŞKAN

ARMUTLU (GEMLİK) KAPLICASI BÖLGESİNDE JEOLOJİK VE HİDROLOJİK ETÜTLER HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03886
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 291,23TL


Etiketler: ARMUTLU KAPLICASI, BURSA, BURSA HİDROJEOLOJİ, BURSA JEOLOJİ, GEMLİK, 3886