• KOYULHİSAR-SİSORTA-MURADINKÖY PB-ZN-CU ZUHURLARI DETAY ETÜDÜ

KOYULHİSAR-SİSORTA-MURADINKÖY Pb-Zn-(Cu)-ZUHURLARI DETAY ETÜDÜ

I. ÖZET
      Sisorta-Muradınköy kurşun yatakları "Subvolkanik Mezo-Epitermal Filonları" jenezindedirler ve Doğu-Karadeniz metalojenik provensine dahildirler; Bazik lav ve aglomera içindeki + WNW-ESE istikametli çatlakları yan taşlarda önemli bir alterasyon husule getirmeden dolduran ve granodioritik derinlik sahrelerinden yükselen cevherli solüsyonlar bu çatlaklar içinde katılaşmışlardır. Cevher parajenezleri (Pbs+Zns+CuFeS2+FeS2+SiO2) minerallerinden ibaret olan filonlar istikamet ve yatımları boyunca hacim ve tenör bakımından çok değişken karakterdedirler. Dolayısıyla arama ve rezerv tayinleri en müsait kuyu ve galerilerde mümkündür.

II. GİRİŞ
        Tetkiklerde bulunan enstitü elemanlarının ilgisini çeken Muradın Köy Kurşun-Çinko zuhurları tekrar 1964 yılı programına alınmış ve tarafımdan sahanın detay etüdünün yapılması istenmiştir. Bu maksatla 1/2000'lik topografik harita üzerinde G.v.d.Dr.Kaaden tarafından sıhhatli prospeksiyonu yapılan damarlar aynı saha hudutları içinde tekrar tetkik edilerek sondajlı ve galerili aramalara geçilmesi uygun görülmüş ve ilk sondaj yerleri tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3799
Rapor Adı KOYULHİSAR-SİSORTA-MURADINKÖY PB-ZN-CU ZUHURLARI DETAY ETÜDÜ
Konu PB-ZN-CU
Yer - Konum KOYULHİSAR-SİSORTA-MURADINKÖY SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1964
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar RÜŞTÜ OVALIOĞLU

KOYULHİSAR-SİSORTA-MURADINKÖY PB-ZN-CU ZUHURLARI DETAY ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03799
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 103,52TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, CU, JEOLOJİ, KOYULHİSAR, MURADINKÖY, PB, SİSORTA, SİVAS, ZN, 3799