• DİVRİĞİ (SİVAS) LİNYİT HAVZASI HAKKINDA

ÖZET
        Divriği Miyosen Havzası Morçinge D'daki doğu kenarına kadar ortalama 450 km2'lik bir saha kaplamaktadır. Havza burada sona ermeyip doğu istikametinde Çanakçı Havalisi'ne kadar uzanmakla beraber, kömür ihtiva eden tabakalar burada satıhta mostra vermediği için, bu kesim etütlere dahil edilmemiştir.
        Stratigrafik bakımdan sedimantasyon Oligosen'in en üst seviyelerinde başlamakta ve Helvetien'e kadar uzanmaktadır. Etüt sahasının her tarafında m1 ve m2 işaretleri ile gösterilen tabakaların hududunda kömür izlerine rastlanmıştır. Bunlar kuzeyde oldukça az olmakla beraber, daima mevcutturlar damarın kalınlığı doğu bölümde 0.7 m'ye kadar çıkmakta ve damar burada Selimoğlu Mevki'nde işletilmektedir. (1.42 m'ye kadar çıkan) en büyük kalınlıklara batıda Uluçayır Havalisi'nde tesadüf edilmiştir. Bu iki zuhur stratigrafik bakımdan aynı horizona mensuptur. Selimoğlu'nun güneydoğusunda bu damarın tabanında çok sayıda daha başka ±, ince kömür filoncukları bulunmakta ve Beyköy'de bunlar ufak çapta işletilmektedir. Kömürün kalitesi iyidir ve kömür nispeten yüksek bir kükürt tenörüne sahip bulunmakla beraber, evde yakacak maddesi olarak kullanılması halinde bu kükürt mühim bir mahzur teşkil etkileyecektir.
        Harita çalışması esnasında elde edilen neticeler bölge hakkında kati bir hükme varılmasına kâfi olmadığından ve diğer taraftan da arazi müşahedeleri milyonlarca ton'luk bir zuhurun mevcudiyetinin  imkânsız olduğunu ortaya koymadığından, evvelâ ceman 1.500 sondaj m'sine baliğ olacak 3 enformasyon sondajının açılmasını teklif ediyorum. Ancak bu sondajların açılmasından sonra bölgenin kömür imkânları hakkında daha doğru ve daha esaslı bir hükme varılması mümkün olacaktır.

A. GİRİŞ
        1963 yılında Uluçayır (= Vazıldan) ve Selimoğlu-Haşke Kömür Zuhurları'nın 1/25.000 ölçekli harita etüdü yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3774
Rapor Adı DİVRİĞİ (SİVAS) LİNYİT HAVZASI HAKKINDA
Konu LİNYİT
Yer - Konum DİVRİĞİ-SİVAS SİVAS
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 05.05.1965
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.H. WEDDİNG

DİVRİĞİ (SİVAS) LİNYİT HAVZASI HAKKINDA

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03774
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 390,28TL


Etiketler: DİVRİĞİ, LİNYİT, SİVAS, 3774