• DİYARBAKIR HAZRO TAŞKÖMÜRÜ SAHASINDA YATAKLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLERİN NETİCELERİNİ VE SONDAJ TEKLİFLERİNİ İHTİVA EDEN RAPOR

ÖNSÖZ
       Verilen talimat mucibince 11.05.1964-30.05.1964 tarihleri arasında 14 iş gününde Diyarbakır/Hazro Havalisi'nde bulunan ortalama 18 km2 genişliğindeki taşkömürü sahasının mevcut yataklarla ilgili olarak 1/10.000 ölçekli detay jeolojik etüdü yapılmıştır. Raporun yazarı 1960 Haziran/Temmuz aylarında Hazro Antiklinali'nin bütününün 1/25.000 ölçekli detay jeolojik etüdünü yapmıştır. Bu etüdün neticeleri yazarın 23.01.1961 tarihli ve 2944 Derleme No'lu raporunda toplanmıştır. Birinci raporda teklif edilmiş olduğu üzere Eşkar Mahallesi'nin kuzey kesimine ait bir sondaj kampanyasına hazırlık olarak münferit bir bölüm yeniden etüt edilmiştir. Lüzumsuz tekrarlamalardan kaçınmak gayesi ile aşağıda sadece esas müşahedelere topluca temas edilecek ve yataklar bakımından önem taşıyan yeni tamamlayıcı neticeler ele alınacaktır.
        Halen mevcut olan ruhsat sahalarının hudut hatları katiyetle tespit edilemediğinden, ilişik 1/10.000 ölçekli jeolojik haritaya (Ek 1) geçirilememiştir. Bundan dolayı yatakların jeolojisi ile ilgili mülâhazalara dayanılarak teklif edilen sondajların hangi ruhsat sahalarına girdiği hakkında bir şey söylenmesi mümkün değildir.

1. UMUMİ JEOLOJİ
1.1 Stratigrafi

        Permiyen,
        Trias,
        Jura-Kretase'den müteşekkildir.
        Devoniyen etüt sahasının batısında aflöre etmektedir, (2944 Derleme No'lu rapora ait  Ek 2).
        Evvelce Karbonifer'e ait olduğu kabul edilen ve Devoniyen'in üzerinde transgresif olarak yer alan takriben 80 m kalınlığındaki tabaka serisinin, yeni palinolojik etütlerin neticelerine nazaran (Ek sayfa 5-17) Permiyen'e ithal edilmesi gerekmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3746
Rapor Adı DİYARBAKIR HAZRO TAŞKÖMÜRÜ SAHASINDA YATAKLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLERİN NETİCELERİNİ VE SONDAJ TEKLİFLERİNİ İHTİVA EDEN RAPOR
Konu KÖMÜR
Yer - Konum DİYARBAKIR
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 20.03.1965
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. R. F. LEBKÜCHNER

DİYARBAKIR HAZRO TAŞKÖMÜRÜ SAHASINDA YATAKLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN DETAY JEOLOJİK ETÜTLERİN NETİCELERİNİ VE SONDAJ TEKLİFLERİNİ İHTİVA EDEN RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03746
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 141,85TL


Etiketler: DİYARBAKIR, HAZRO, KÖMÜR, 3746