•      NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ 201701437 RUHSAT NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 201701437 no.lu linyit ruhsat sahası Nevşehir ili, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçeleri sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Kayseri K33-a3 paftasında yer alır ve 5.934,37 hektarlık bir alan kaplamaktadır (Şekil 1). Çalışmanın amacı; kömürlü Kızılöz Formasyonu’na ait Arafa Üyesi’nin 201701437 no.lu ruhsat sahasındaki kömür mevcudiyetinin araştırılması, yayılımının tespiti ve kaynak miktarı ile kalitesinin ortaya konmasına yöneliktir. Nevşehir Hacıbektaş 201701437 no.lu IV. grup arama ruhsat sahasının da içinde yer aldığı çalışma alanı civarında Pre-Mesozoyik Kuvaterner yaş aralığında; magmatik, metamorfik, volkanik, tortul ve volkano-tortul kayaçlar yüzeylenir. Metamorfik kayaçlar Pre-Mesozoyik, magmatik kayaçlar Üst Kretase öncesi, tortul kayaçlar Eosen-OligosenÜst Miyosen, volkanik ve volkano-tortullar Üst Miyosen-Pliyosen-Kuvaterner yaşlıdır. Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ise kendisinden yaşlı bütün birimleri uyumsuz olarak örtmektedirler. İlgili ruhsat sahası; Nevşehir ilinin yaklaşık 25 km kuzey-kuzeybatısında, Hacıbektaş, Avanos ve Gülşehir ilçeleri arasında yer alır. Çalışma alanına mücavir ve halen üretim yapmakta olan 2 adet kömür işletmesi bulunmaktadır. Çalışma alanı içerisinde Alemli köyü civarında geçmiş yıllarda kapalı işletme olarak kömür üretimi yapılmıştır. Ruhsat sahasında 2018-2019 yılında sahanın jeolojik etüdü ve toplam derinliği 14.926,20 m olan 21 adet karotlu kömür arama sondajı 100-825 m. aralıklarla yapılmıştır. Bu sondajlardan 10 adedi kömür kesmiştir. Yapılan sondajlardan; kömür kesmesine rağmen 2 adedi (NH-04 ve NH-12) kaynak oluşturacak nitelikte kalınlığa (1 metre) ya da kaynak oluşturacak nitelikte kaloriye (orijinal bazda AID 1.000 Kcal/Kg) sahip olmadıkları için değerlendirmeye alınmamıştır. Ancak NH-11 numaralı sondajda kömür kalınlığı 0,95 m olmasına rağmen; alt ısıl değerinin yüksek olması ve mücavir sondajlarla uyumu nedeniyle buluculuğa esas kaynak hesabına dahil edilmiştir. Ruhsat sahasında yapılan 8 adet sondaj (NH-05, NH-08, NH-09, NH-10, NH-13, NH-14, NH-15 ve NH18) kömürsüzdür. Buluculuğa esas yayılım alanı; kaynak tahmininde kullanılan kömür yayılım sınırı, ruhsat alanının büyüklüğü, yapılan sondajların ruhsat sahasındaki konumu, sondajlar arası mesafeler dikkate alınarak çizilmiştir (Ek-3). Yapılan toplam 21 adet sondajdan Alemli ve Dadağı köyleri civarında olan 18 adet sondajın bulunduğu alan için kaynak buluculuk raporu yazılmıştır. Ruhsat sahasında 1.000 kcal/kg ve 1,00 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığında; ortalama orijinal AID 3.254 kcal/kg olan yaklaşık 3.334.425 ton kömür kaynağı olduğu tahmin edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,79 ton/m³ ve ortalama kömür kalınlığı 1,73 metre olarak hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14481
Rapor Adı NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ 201701437 RUHSAT NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR LİNYİT
Yer - Konum NEVŞEHİR -HACIBEKTAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Ünsal TURALI Alper YOLAL Buğra ULUCAN

NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ 201701437 RUHSAT NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14481
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.119,46TL


Etiketler: NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ 201701437 RUHSAT NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU