•       KASTAMONU-PINARBAŞI-MURATBAŞI RHT.37.00.2021.JEO.2 (ERİŞİM NO.: 3413477) NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

ÖZ 2023-33-13-06 özel kod numaralı, Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, jeotermal potansiyeli belirlemeye yönelik detay jeoloji, hidrojeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır. Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler yüzeylenmektedir. En altta Üst Jura-Alt Kretase yaşlı İnaltı formasyonu, onun üstünde Alt Kretase yaşlı Ulus formasyonu yer almaktadır. İnaltı ve Ulus formasyonları geçişlidir. En üstte ise alüvyon bulunmaktadır. Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yer alan Ilıca köyünde Bizanslılardan kalma atıl bir hamam bulunmaktadır. Hamamı oluşturan sıcak su kaynağının kökeni, yeraltına süzülen meteorik suların jeotermal gradyan tarafından ısıtılmasıdır. Isınan bu sular KD-GB yönlü normal fay boyunca yükselip, kaynak şeklinde yüzeye çıkarak Ilıca hamamı doğal çıkışını oluşturmaktadır. Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Ilıca hamamı doğal çıkışını oluşturan suyun sıcaklığı ortalama olarak 26 °C olup inceleme süresi boyunca sıcaklığında 1-2 °C’lik +/- değişimler olduğu gözlenmiştir. İnceleme dönemi başında debisi yaklaşık 0,1 l/sn. olan bu tarihi hamam suyu, inceleme dönemi sonlarına doğru tamamen kurumuştur. Bunun dışında ruhsat sahası içerisinde ve yakın çevresinde herhangi bir sıcak su kaynağına rastlanılmamıştır. Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, sıcak suyun geldiği en az derinlik yaklaşık olarak 581 m olarak hesaplanmış ve silis jeotermometre eşitlikleri kullanılarak rezervuar sıcaklığı 33 °C ile 44 °C arasında bulunmuştur. Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı RHT.37.00.2021.JEO.2 (Erişim No.: 3413477) no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yer alan su kaynaklarının kimyasal analiz sonuçları, suların CaCO3’lı sular olduklarını göstermiştir. Yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre, suların kendi aralarında kökensel benzerlik gösterdiği görülmektedir. Anyon ve katyon çizgilerinin birbirine paralel olması, bu suların benzer kökenli bir beslenime ve hazneye sahip olduğunun ifadesidir. Sulardaki Ca ve HCO3’ın kökeni İnaltı formasyonunu oluşturan Üst Jura-Alt Kretase yaşlı karstik kireçtaşlarıdır. Mg’un kökeni ise bu kireçtaşlarının yer yer dolomitik özellik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Arma mahallesinden alınan su örneklerinde sülfat iyonuna rastlanılmış fakat arazi incelemelerinde sülfat iyonuna neden olacak herhangi bir jeolojik birime rastlanılmamıştır. Bu sulardaki sülfatın kökeninin, bölgede kullanılan tarımsal amaçlı gübrelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Su örneklerinin toplam mineralizasyon ve klorür değerlerinin oldukça düşük olması, bu suların çok fazla yol katetmediği ve sığ dolaşımlı olduğunun bir göstergesidir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14477
Rapor Adı KASTAMONU-PINARBAŞI-MURATBAŞI RHT.37.00.2021.JEO.2 (ERİŞİM NO.: 3413477) NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ,JEOFİZİK
Yer - Konum KASTAMONU-PINARBAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Dr. Zafer ARIGÜN Ömer DUMAN

KASTAMONU-PINARBAŞI-MURATBAŞI RHT.37.00.2021.JEO.2 (ERİŞİM NO.: 3413477) NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14477
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 357,41TL


Etiketler: KASTAMONU-PINARBAŞI-MURATBAŞI RHT.37.00.2021.JEO.2 (ERİŞİM NO.: 3413477) NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU