•  NEVŞEHİR İLİ MERKEZ ARA: 50.00.2021.JEO.3 VE MERKEZ-ÇAT ARA: 50.00.2022.JEO.2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ Jeotermal enerji olanaklarının araştırılmasının amaçlandığı Nevşehir ili MerkezKaymaklı ve Merkez-Çat Kasabası sınırlarında yer alan MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, ruhsat sahalarının tamamında bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve toprak gazı çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır. Çalışma alanında temelde Paleozoyik yaşlı mermer, mikaşist, kalkşist, kuvarsitlerden oluşan Kırşehir Masifi varsa da çalışma sahası içinde gözlenmez. Çalışma sahası içerisindeki en yaşlı birim, Kırşehir masifinin üzerinde tektonik dokanakla gelen Yeşilhisar Ofiyoliti ve bunları kesen Üst Kretase yaşlı Orta Anadolu Granotoyidleri ile yine aynı yaştaki Karahıdır volkanitleridir. Temeldeki bu birimlerin üzerine Eosen yaşlı Karakepez bazaltları ile bol fosil içeren killi kireçtaşlarından oluşan Çayraz formasyonu uyumsuzlukla gelir. Eosen birimlerini Oligosen yaşlı kırıntılardan oluşan Mezgit formasyonu üzerler. Üst Miyosen yaşlı Ürgüp formasyonu, çeşitli sedimanter seviyelerle birbirinden ayrılan ignimbiritlerden oluşan dört adet formasyon ile Derinkuyu domları ve Topuzdağ bazaltından oluşur. Bunların üzerine Pliyosen yaşlı Erdaşdağ andezitleri, Kızılkaya ignimbiriti ve Oyludağ bazaltı gelir. Alttaki birimleri uyumsuzlukla üzerleyen Kuvaterner yaşlı birimler, riyolitik lavlar ve piroklastiklerden oluşan Acıgöl volkanitleri ve bazaltik lav ve cüruflardan oluşan Suvermez volkanitlerinden meydana gelir. Alüvyonlar, sahada yüzeyleyen en genç birimlerdir. ARA.50.00.2022.JEO.2 no.lu Merkez-Çat ruhsat alanının yaklaşık 3 km güneyinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılmış 2.198,00 m derinliğinde, 18 l/sn. debi, 124,0 °C kuyu dibi ve 82,6 °C kuyu başı sıcaklığına sahip NMK-2013/3 sondajı bulunmaktadır. ARA.50.00.2021.JEO.3 no.lu Merkez ruhsat alanının yaklaşık 2 km kuzeyinde yine MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılmış 2.905,00 m derinliğinde, 3 l/sn. debi, 183,0 °C kuyu dibi ve 65,0 °C kuyu başı sıcaklığına sahip NMG-2012/2 sondajı bulunmaktadır. Jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ARA.50.00.2022.JEO.2 no.lu Çat ruhsat alanında alınmış olan N31 no.lu DES noktası ve ARA.50.00.2021.JEO.3 no.lu Merkez ruhsat alanında alınmış olan N40 no.lu DES noktası yakın civarında birer adet jeotermal enerji araştırma sondajı açılmasının, ruhsat sahalarının yer aldığı alandaki jeotermal potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkısı olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14470
Rapor Adı NEVŞEHİR İLİ MERKEZ ARA: 50.00.2021.JEO.3 VE MERKEZ-ÇAT ARA: 50.00.2022.JEO.2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum NEVŞEHİR -MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Serkan KARACA Ünsal TURALI Sultan BOSTAN Sedat ÖZTÜRK Yunus DURAN

NEVŞEHİR İLİ MERKEZ ARA: 50.00.2021.JEO.3 VE MERKEZ-ÇAT ARA: 50.00.2022.JEO.2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14470
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 448,28TL


Etiketler: NEVŞEHİR İLİ MERKEZ ARA: 50.00.2021.JEO.3 VE MERKEZ-ÇAT ARA: 50.00.2022.JEO.2 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU