•    ERZURUM OLUR AYVALI YÖRESİNDEKİ S:201700667 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT  REVİZE MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZ 2016 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 3 adet ruhsat sahası talep edilerek, bu ruhsatların 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. İstenilen bu ruhsatlardan Ayvalı ruhsatı ER:3358829 erişim numarası ile S:201700667 no’lu Erzurum-Olur ruhsat sahası adıyla istenmiştir. Sahada çalışmalara 2017 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışması ile başlanmıştır. Ayvalı köyü civarında belirlenen alterasyon sahasının yaklaşık 4,5 km2 ’lik bir alanında detay jeolojik etüt ve jeokimya çalışmaları yapılmıştır. 2017-2018 yıllarında, 1/5000 ölçekli detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucunda, sahada tektonik hatlara bağlı gelişmiş çinko ve bakır cevherleşmesiyle ilişkili Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı belirlenmiştir. Ayvalı sahasındaki alterasyonun, anomali ve cevherleşmenin kaynağının Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasiti olduğu düşünülmüştür. Yüzey boyutları belirlenen, dokanak ilişkileri, yan kayaç alterasyonları, cevherleşme tipleri, cevherleşmeye eşlik eden mineraller ile yan kayaçlarda gözlenen cevherleşmeler ve alterasyonlar birlikte değerlendirildiğinde; Ayvalı cevherleşmesi, yapısal kontrollü bir porfiri sistemi düşündürmektedir. Cevherleşmenin derinlik boyutunun belirlenmesi amacıyla; 2018 yılında 5 lokasyonda 1893,50 m, 2019 yılında 5 lokasyonda 2485,00 m, 2021 yılında 5 lokasyonda 1152,00 m olmak üzere toplam 15 lokasyonda 5530,50 m sondajlı arama çalışması yapılmıştır. İnceleme alanı ve yakın çevresinde gözlenen birimler, Oltu Ekaylı Zonu içerisinde yer almakta olup; bu zon boyunca yüzeylemeler sunan metamorfik, magmatik ve sedimanter birimler, Olur-Tortum Zonu içerisindeki Olur Birliği’ne ait kayaçlardan oluşmaktadır (Konak vd., 2001). Alterasyon alanları Olur (Erzurum) ilçesinin güney kesimlerinde doğu-batı yönelimli olarak yüzeylemektedirler. Bölgede 2018-2019 yıllarında yapılan çalışmalarda belirlenen altere zonlar yankayaç ve alterasyon türlerine göre; Ayvalı, Yeşilbağlar, Kaban ve Köprübaşı alterasyonları olarak tanımlanmıştır. Ayvalı alterasyonu ve Yeşilbağlar alterasyonu, Jura yaşlı Oltuçayı volkaniti ve Erken Eosen yaşlı Coşkunlar Dasiti’ne ait apofizler üzerinde gelişmiştir. Kaban ve Köprübaşı alterasyonları ise Jura yaşlı Kaban dasiti ve Jura-Kretase yaşlı Olurdere Formasyonu dokanak zonu boyunca gelişmiştir. Bu alterasyonlara neden olan çözeltilerin kaynağının Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitinin apofizi konumundaki kuvars porfirler olduğu düşünülmektedir (Konak vd., 2001). Ayvalı alterasyonu Kaban ile Yeşilbağlar alterasyonuna benzer alterasyon parajenezleri göstermektedir. Ayvalı alterasyon zonunda silisleşme çok yoğun gözlenirken, killeşme zayıf zonlarda yaygın olarak izlenmektedir. Oksidasyon zonunda gelişmiş hematitleşmiş (demir şapka-gossan) zonların yanı sıra jipsler de yaygındır. Ayvalı alterasyon zonunda saçınımlı olarak bulunan pirit çok yoğun görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14454
Rapor Adı ERZURUM OLUR AYVALI YÖRESİNDEKİ S:201700667 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT REVİZE MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ERZURUM- OLUR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Dr. Samet SAKA Sema AKYÜREK Mehmet ASLAN İsmail İZCİ

ERZURUM OLUR AYVALI YÖRESİNDEKİ S:201700667 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT REVİZE MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14454
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 638,93TL


Etiketler: ERZURUM OLUR AYVALI YÖRESİNDEKİ S:201700667 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT REVİZE MADEN JEOLOJİ RAPORU