•   DENİZLİ ÇİVRİL AR-193 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASIJEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ Denizli ili, Çivril ilçesi sınırları içinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait AR-193 no.lu Çivril jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen jeoloji, jeofizik (rezistivite ve SP) ve hidrojeokimya çalışmaları ile ruhsat sahasının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması ve sondaj lokasyonu/lokasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Ruhsat alanı ve yakın çevresinde temel kayaçlar Menderes Masifine ait metamorfiklerden oluşur. Metamorfiklerden mermer, fillit, kuvars-şist ve sleytten oluşan temel kayaları, havzanın doğusunda ve güneyinde yayılım gösterir. Tüm bu birimleri uyumsuzlukla örten Neojen tortul istifinin en alt bölümünü oluşturan taban konglomeraları, temeli oluşturan mermerler üzerine uyumsuz olarak gelir. Genellikle yatay konumlu olan Neojen yaşlı marn ve gölsel kireçtaşları ile alüvyal birimler ruhsat sahalarının büyük bir kısmını kaplamaktadır. Ruhsat sahası Çivril ilçesi ve çevresinde olup ruhsat içerisinde her hangi bir sıcak su çıkışı bulunmamaktadır. Jeoelektrik özdirenç çalışmaları genellikle elektrot açıklığı 2.000-4.000 m olmak üzere Schlumberger elektrot dizilimiyle yapılmıştır. Etüt sahasında muhtemel jeolojiyi yansıttığı düşünülen 1 boyutlu (1B) özdirenç ters çözüm ve jeoelektrik yapı (model) kesitleri hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalara ait verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, AR-193 no.lu Çivril jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içinde jeotermal potansiyel taşıyabilecek bir alan belirlenememiştir. Bu nedenle ruhsat sahasında araştırma sondajı açılması önerilmemiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14447
Rapor Adı DENİZLİ ÇİVRİL AR-193 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASIJEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum DENİZLİ- ÇİVRİL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Sinan SARP Taner BEKAR Dr. Fatma BELENDİR Ahmet LEZGİ Ahmet UTAR Haluk GÜNAL

DENİZLİ ÇİVRİL AR-193 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASIJEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14447
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 228,77TL


Etiketler: DENİZLİ ÇİVRİL AR-193 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASIJEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU