•   KOCABÜK (İVRİNDİ-BALIKESİR) S:202000984 (ER:3395212) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ Kocabük (İvrindi/Balıkesir) S: 202000984 no’lu ruhsat sahası Akçal, Kocabük ve Soğanbükü mahallelerinin içerisinde bulunduğu 2639,55 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İnceleme alanı, Biga Yarımadası’nın güney-güneydoğusunda, Balıkesir ilinin 36 km kadar batıgüneybatısında, İvrindi ilçesinin ise 9 km kadar doğu-kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ruhsat sahası, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları Projesi Edremit Kamp Şefliği” kapsamında geliştirilmiştir. Ruhsat sahası ulaşım olarak Balıkesir Havalimanı yaklaşık 45-50 km, EdremitKocaseyit Havalimanı yaklaşık 55-60 km yol mesafesinde yer almaktadır. Ruhsat sahasının güneyinde yer alan ve mücaviri olan 685.09 hektarlık bir alanı kaplayan S: 202100265 (ER: 3407287) Akçal (İvrindi/Balıkesir) ruhsat sahasında 2017-2020 yılları arasında 34.755,30 m karotlu maden sondajı çalışması yapılmış, sahada yapılan tüm analiz sonuçlarına göre altın ve gümüş için kaynak tahmini yapılmış ve 2021 yılında sahanın UMREK standartlarına uygun biçimde maden jeolojisi ve kaynak tahmin raporu yazılmıştır. Kocabük köyü dâhilindeki S: 202000984 (ER:3395212) no’lu ruhsat sahası ve yakın çevresinde; Alt Triyas yaşlı ilksel halini kısmen korumuş metakonglomera, metakumtaşı, metaçamurtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, aglomera, metavolkanit ile içerisinde değişik boyutlarda Permiyen kireçtaşı blokları içeren Karakaya Kompleksi, Alt Miyosen yaşlı yer yer linyitli, kumtaşı, çakıltaşı, kiltaşı, marn ve kireçtaşı ardalanmalı Soma Formasyonu, Alt Miyosen yaşlı andezit ve piroklastiklerden oluşan Şapçı volkaniti, Alt Miyosen yaşlı dasit ve asidik piroklastiklerden oluşan Yürekli dasiti ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yüzeylemektedir. Ruhsat sahasının içerisinde Güngörmez antimuan (Sb), güney mücavirinde Akçal altın (Au), yaklaşık 12 km kadar güney-güneybatısında Küçükyenice ve Gözlüçayır Sb ve 14-15 km kadar kuzey-kuzeydoğusunda Balya Pb-Zn-Cu cevherleşmeleri bulunmaktadır. Ruhsat sahası içerisinde kuzeydoğu-güneybatı ve doğu-batı doğrultulu tektonik zonlar boyunca 5-15 metre genişliğinde bol ağsal, gri-koyu gri renkli, dissemine pirit±kalkopiritli silis damar-damarcıklı, bol-bolca dissemine pirit±kalkopiritli, breşik-breşik görünümlü hematitli, yer yer yoğun hematitli, serizitleşmiş, yer yer hamuru az killi, silisli, yoğun silisli alterasyon zonları gözlenmiştir. Belirlenen alterasyon alanlarında 25x50 m’lik karelaj yöntemi ile 70 adet toprak jeokimyası örneklemesi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Statgraphics XV istatistiksel ve Excel programları ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, olasılık ve kümülatif frekans eğrisi, histogram ve element korelasyonları hazırlanarak, ortalama ii değerler Au için 44 ppb, Ag için 0.5 ppm, As için 452 ppm, Sb için 19 ppm, Cu için 17 ppm, Pb için 22 ppm, Zn için 62 ppm ve Mo için 3 ppm hesaplanmıştır. Eşik değerler M+2MAD yöntemi ile hesaplanmış olup; Au için 50 ppb, Ag için 0.5 ppm, As için 553 ppm, Sb için 25 ppm, Cu için 21 ppm, Pb için 33 ppm, Zn için 80 ppm ve Mo için 3 ppm olarak belirlenmiştir. Belirlenen anamoli alanlarının yatay-düşey dağılımını ve S: 202100265 (ER: 3407287) Akçal (İvrindi/Balıkesir) ruhsat sahasında belirlenmiş olan tektonik zonlara bağlı gelişmiş olan hidrotermal alterasyonların devamlılığını belirleyebilmek için 2023 yılında 5000m maden arama sondaj çalışması planlanmıştır. Ruhsat sahasından on üç adet kayaç jeokimyası örneği alınmıştır. Alınan kayaç örneklerinin analiz sonuçlarından, Au için <20 ile 4700 ppb, Ag için <1 ile 1.3 ppm, As için 82 ile 40967 ppm, Sb için 10 ile 5039 ppm, Cu için <3 ile 38, Pb için <5 ile 67 ppm, Zn için 11 ile 523 ppm, Mo için <5 ile 10 ppm arasında değerler elde edilmiştir 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14436
Rapor Adı KOCABÜK (İVRİNDİ-BALIKESİR) S:202000984 (ER:3395212) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum BALIKESİR-İVRİNDİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Ahmet Metin ÖTELEŞ Elif Dilek BAYRAKCIOĞLU Fatih BADEMLER

KOCABÜK (İVRİNDİ-BALIKESİR) S:202000984 (ER:3395212) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14436
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 252,00TL


Etiketler: KOCABÜK (İVRİNDİ-BALIKESİR) S:202000984 (ER:3395212) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU