•      EDİRNE-SÜLOĞLU 201901437 (ER:3242932) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZET Rapora konu ruhsat sahası 201901437 sicil no.lu (erişim no: 3242932) IV. Grup kömür arama ruhsatı olup, ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. 201901437 sicil no.lu ruhsat 1 adet poligondan oluşmaktadır. Proje alanı; Edirne ili, Süloğlu ilçesi, Büyükgerdelli köyü ve Akardere köyü civarında, 1/25.000 ölçekli E17-c2 paftasında bulunmaktadır. Trakya Tersiyer Havzası; batıda Rodop Masifi, kuzeyde Istranca Masifi, güneyde Kazdağ Masifi, doğuda İstanbul Zonu ve Sakarya Kıtası arasında yer alır. Trakya Tersiyer Havzası, kuzeye dalan İç-Pontit Okyanusunun yayla ilişkili bir havzası olarak Orta Eosen'de açılmaya başlamıştır. Temel kayaçlar üstüne Alt-Orta Eosen yaşlı Gaziköy Formasyonu ve Orta-Üst Eosen yaşlı Keşan Formasyonu gelir. Eosen yaşlı birimlerin üzerine ise sırasıyla Erken - Orta Oligosen yaşlı Yenimuhacir Grubuna ait, Mezardere Formasyonu, Osmancık Formasyonu ve kömür damarlarını içeren Danişmen Formasyonu gelmektedir. Yenimuhacir Grubu üzerine açısal uyumsuzluk ile Orta ve Üst Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu ve Trakya Formasyonu gelir. Kömür oluşumları akarsu – delta bataklık tipi çökel ortamında oluşmuştur. Ruhsat sahasında bölgedeki diğer ruhsatlarda olduğu gibi havza analizi ve etütler sonucunda sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. Ruhsat sahasında yapılan detay maden aramacılığı bünyesinde 03.01.2022 tarihinde başlatılan sondaj çalışmaları, 11.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır. 201901437 no.lu ruhsatta, kömür arama amaçlı 24 adet (ED Kodlu) ve 2020 yılında Jeoteknik amaçlı 3 adet (EDJ Kodlu) sondaj tamamlanmıştır. 24 adet sondajdan çeşitli derinliklerde kömür numunesi alınarak analizi yapılmıştır. Toplam 583 adet numune alınmıştır. Numunelerden 42 adedi ikiz numune çiftidir. Kömür Kaynak tahmini çalışmasında, 201901437 no.lu ruhsatta bulunan 24 adet kömür arama amaçlı sondajın tamamı Kömür Kaynak tahmini çalışmasında değerlendirmeye alınmıştır. Bu bağlamda Kömür Kaynak tahminine esas 3 adet kömür damarı için; A, B ve D, toplam 171 adet numune Kömür Kaynak tahmininde kullanılmıştır. Ruhsatta tamamlanan sondajlara ait bütün kömür karot örnekleri, amacına uygun bir şekilde yarılandıktan sonra, MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi bünyesinde bulunan numune ön hazırlama laboratuvarında, uygun standartlarda analizlere hazır hale getirilmiştir. Kayıt işlemleri MTA Laboratuvarları tarafından yapılan ve ruhsat kapsamında kömür kaynak tahmini çalışmasında kullanılan analizler MTA Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmiştir. Rapora konu 201901437 sicil no.lu ruhsat sahasında UMREK 2018 kaynak sınıflamasına göre belirlenmiş sınıfında A damarı için 12.524.610, B damarında 13.682.890 olmak üzere toplam 26.207.500 ton kaynak hesaplanmıştır. Potansiyel sınıfında A damarı için 8.201.860, B damarında 10.775.250, D damarında 1.901.120 ton olmak üzere toplam 20.878.230 ton kaynak hesaplanmıştır. Saha genelinde toplam 47.085.730 ton linyit kaynağı hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14432
Rapor Adı EDİRNE-SÜLOĞLU 201901437 (ER:3242932) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KAYNAK TAHMİN RAPORU
Yer - Konum EDİRNE-SÜLOĞLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Tamer TANSAK Metin Mete GÜLHAN

EDİRNE-SÜLOĞLU 201901437 (ER:3242932) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14432
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.954,05TL


Etiketler: EDİRNE-SÜLOĞLU 201901437 (ER:3242932) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU