•  EDİRNE-MERKEZ 201701455 (ER:3360253) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZET Rapora konu ruhsat sahası 201701455 sicil no.lu (erişim no: 3360253) IV. Grup kömür arama ruhsatı olup, ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. 201701455 sicil no.lu ruhsat 1 adet poligondan oluşmaktadır. Proje alanı Edirne ili, Süloğlu ilçesi Geçkinli köyü ve Edirne ili Merkez ilçesi, Hacıumur köyü civarında, 1/25.000 ölçekli E17-c1 paftasında bulunmaktadır. Trakya Tersiyer Havzası; batıda Rodop Masifi, kuzeyde Istranca Masifi, güneyde Kazdağ Masifi, doğuda İstanbul Zonu ve Sakarya Kıtası arasında yer alır. Trakya Tersiyer Havzası, kuzeye dalan İç-Pontit Okyanusunun yayla ilişkili bir havzası olarak Orta Eosen'de açılmaya başlamıştır. Temel kayaçlar üstüne Alt-Orta Eosen yaşlı Gaziköy Formasyonu ve Orta-Üst Eosen yaşlı Keşan Formasyonu gelir. Eosen yaşlı birimlerin üzerine ise sırasıyla Erken ve Orta Oligosen yaşlı Yenimuhacir Grubuna ait, Mezardere Formasyonu, Osmancık Formasyonu ve kömür damarlarını içeren Danişmen Formasyonu gelmektedir. Yenimuhacir Grubu üzerine açısal uyumsuzluk ile Orta ve Üst Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu ve Trakya Formasyonu gelir. Kömür oluşumları akarsu – delta bataklık tipi çökel ortamında oluşmuştur. Ruhsat sahasında bölgedeki diğer ruhsatlarda olduğu gibi havza analizi ve etütler sonucunda sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. Ruhsat sahasında yapılan detay maden aramacılığı 13.02.2019 tarihinde başlatılan sondaj çalışmaları, 24.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 201701455 no.lu ruhsatta, kömür arama amaçlı 59 adet (ED Kodlu), Jeoteknik amaçlı 10 adet (EDJ Kodlu) sondaj tamamlanmıştır. Radyoaktif hammadde aramacılığına yönelik 8 adet sondaj yapılmıştır ve bu kuyularda kömür takibi yapılmıştır. Ruhsat sahasında kömür amaçlı tamamlanan 67 adet sondajdan 1 adet sondajda kömür bulgusuna rastlanmamıştır. 66 adet sondajdan çeşitli derinliklerde kömür numunesi alınarak analizi yapılmıştır. Toplam 2235 adet numune alınmıştır. Numunelerden 121 adedi ikiz numune çiftidir. Kömür Kaynak tahmini çalışmasında, 201701455 no.lu ruhsatta bulunan 67 adet kömür arama amaçlı sondajın tamamı Kömür Kaynak tahmini çalışmasında değerlendirmeye alınmıştır. Bu bağlamda Kömür Kaynak tahminine esas 5 adet kömür damarı için; A2, E1, E2, F ve G, toplam 723 adet numune Kömür Kaynak tahmininde kullanılmıştır. Ruhsatta tamamlanan sondajlara ait bütün kömür karot örnekleri, amacına uygun bir şekilde yarılandıktan sonra, MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi bünyesinde bulunan numune ön hazırlama laboratuvarında, uygun standartlarda analizlere hazır hale getirilmiştir. Kayıt işlemleri MTA Laboratuvarları tarafından yapılan ve ruhsat kapsamında kömür kaynak tahmini çalışmasında kullanılan analizler MTA Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmiştir. Rapora konu 201701455 sicil no.lu ruhsat sahasında UMREK 2018 kaynak sınıflamasına göre belirlenmiş sınıfında A2 damarı için 15.215.604, E1 damarında 27.403.350, E2 damarında 31.426.500, F damarında 6.947.909 ton ve G damarında 7.031.607 ton olmak üzere toplam 88.024.970 ton kaynak hesaplanmıştır. Potansiyel sınıfında A2 damarı için 20.510.239, E1 damarında 24.015.695, E2 damarında 18.886.582, F damarında 17.385.656 ton ve G damarında 15.622.953 ton olmak üzere toplam 96.421.125 ton kaynak hesaplanmıştır. Saha genelinde toplam 184.446.095 ton linyit kaynağı hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14429
Rapor Adı EDİRNE-MERKEZ 201701455 (ER:3360253) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KAYNAK TAHMİN RAPORU
Yer - Konum EDİRNE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Tamer TANSAK1 Metin Mete GÜLHAN

EDİRNE-MERKEZ 201701455 (ER:3360253) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14429
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.001,10TL


Etiketler: EDİRNE-MERKEZ 201701455 (ER:3360253) NO.LU IV. GRUP RUHSATINA AİT KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS UMREK STANDARTLARINA UYUMLU KÖMÜR KAYNAK TAHMİN RAPORU