•   İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 1016 NO.LU İSMAİLLER VE 1017 NO.LU KOCAOBA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDK-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ MTA Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili, Dikili ilçesinde 2009-33-13-04-1 ve 2010-33-13-04-1 özel kod numarası ile yürütülen “İzmir Kuzeyi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, 1016 no.lu İzmir-Dikili-İsmailler ve 1017 no.lu Kocaoba jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt çalışmaları yapılarak, ruhsat sahalarının jeotermal enerji potansiyelinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda belirlenen lokasyonda, aynı proje kapsamında jeotermal araştırma sondaj çalışması (İDK-2010/13) gerçekleştirilmiştir. Dikili-Bergama yöresinin bölgesel genel jeolojisi, Temel kayaları (Çamoba ve Kınık Formasyonu), Kozak Plütonu, Sağancı Volkanitleri (I. Yuntdağ Volkanitleri), Soma Formasyonu, Piroklastik kayalar, İslamlar Volkaniti (II. Yuntdağ Volkanitleri), Dikili Volkanitleri (Çamtepe Riyoliti-III. Yuntdağ Volkanitleri), Dededağ Bazaltları ve alüvyonlar dan oluşmaktadır. İzmir-Dikili-Hanımçiftliği jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını da içine alan inceleme alanında, Alt ve Orta Miyosen (13.6-18.5 My) yaş aralığında, kalkalkalen ve toleyetik özelliklere sahip lav ve piroklastik ürünlerle temsil edilen, bazalttan riyolite kadar değişen geniş bir bileşim aralığına sahip volkanitler geniş alanları kaplar. Akarsu çökellerinden oluşan Kuvaterner yaşlı alüvyon ve traverten en genç oluşuklardır (Açıkgöz vd., 2022). İnceleme alanı, Batı Anadolu’nun önemli D-B gidişli grabenlerinden birini oluşturan Bergama grabeni etki alanı içindedir. Batı Anadolu genç volkanizmasına ait ortaç bileşimli ürünlerin yaygın olarak izlendiği bölgede, volkanik faaliyet piroklastik birimler ile başlamış ve ortaç-felsik bileşimli lav akıntıları ile devam etmiştir. Neotektonik dönemde, çarpışmaya bağlı olarak gelişen sıkışma tektonik rejimi bölgenin genel anlamda jeodinamik evrimini büyük ölçüde belirlemiştir. Bu tektonik rejimine bağlı olarak bölgede, kuramsal modele uygun bir şekilde yapılar gelişmiştir. Dikili-Çandarlı bölgesinde egemen yapısal unsurlar genç faylardır. Bölgede en belirgin faylar KD-GB ve KB-GD doğrultuludur. Yer yer birbirini keser konumda olan fay sistemleri genelde yanal ya/ya da oblik atımlıdır. Bu fay sistemleri, volkanik topluluğa ait birimleri kesmiş ve bu birimlerde ezik zonlar oluşturmuştur. İnceleme alanında açıkça izlenen fay zonları boyunca sıcak su kaynakları gelişmiştir. Bu kaynaklardan en önemlileri Kaynarca, Kocaoba ve Dikili çamur ılıcasıdır. Kaynarca sahasındaki kaynaklar, sahada açılmış olan çok miktardaki sondaj neticesinde kurumuş olup, sahada açılmış olan sondajlarda kuyu dibi sıcaklıkları 130-140 °C’ye kadar ulaşmaktadır. Kocaoba kaynağının sıcaklığı 63 °C, Dikili ılıcasının sıcaklığı 72 °C’dir. İzmir-Dikili-Kocaoba ve İsmailler jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında, jeotermal potansiyelin araştırılması ve geliştirilmesine dönük yürütülen jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonucunda 500±100 m derinlikli bir jeotermal araştırma sondajının yapılması önerilmiştir. 2010 yılında, önerilen lokasyonda taban derinliği 270,60 m olan İDK-2010/13 jeotermal sondaj kuyusu yapılmıştır. Kuyuda yüzeyden itibaren ilk 2 m’lik toprak örtüyamaç molozundan sonra, tabana kadar andezit, altere andezitlerden oluşan Sağancı volkanitleri kesilmiştir. Sondaj çalışmasında kuyu güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada 23,00 m 13 ⅜" yüzey koruma, ikinci aşamada 228,00 m 9 ⅝" üretim koruma boruları kuyuya indirilmiş ve boruların etrafı çimentolanmıştır. Daha sonra 257,60 m derinliğe kadar 8 ½" matkapla ilerlenerek kuyu tamamlanmış ve 228,00-257,60 metreler arası kuyu çıplak bırakılarak teçhiz edilmiştir. ii İDK-2010/13 jeotermal sondajında ilerlemenin, gerekli kuyu içi jeofizik ölçümlerin (termik, rezistivite, SP, nötron, yoğunluk, caliper ve gamma ray) ve teçhiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kompresör ile kuyu geliştirme ve üretim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonunda kuyudan 47,50 °C sıcaklığa, 33 l/sn. kompresör debisine sahip jeotermal akışkan elde edilmiştir. Etüt çalışmaları kapsamında sahadaki sıcak ve soğuk su kaynaklarından, sondaj sonrası ise İDK-2010/13 jeotermal sondaj kuyusundan su numuneleri alınmış, MTA laboratuarlarında kimyasal analizleri yaptırılmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) sınıflamasına göre İDK-2010/13 jeotermal sondaj kuyusundan üretilen su; Sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı sıcak su, karakterindedir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14418
Rapor Adı İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 1016 NO.LU İSMAİLLER VE 1017 NO.LU KOCAOBA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDK-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ,JEOFİZİK,SONDAJ
Yer - Konum İZMİR -DİKİLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Engin BÜLBÜL Gürsel ARSLAN Yasemin GÖKALP

İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 1016 NO.LU İSMAİLLER VE 1017 NO.LU KOCAOBA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDK-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14418
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 294,68TL


Etiketler: İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 1016 NO.LU İSMAİLLER VE 1017 NO.LU KOCAOBA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İDK-2010/13 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU