•    BALIKESİR ARA.10.00.2020.JEO.13 NO.LU KARAMAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BAK-2022/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ Balıkesir ilinde, 2020-33-13-02 (02-2) özel kod no.lu Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, ARA.10.00.2020.JEO.13 no.lu Karaman jeotermal kaynak arama ruhsat alanında 2020 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt çalışmaları ile ruhsat alanının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda belirlenen lokasyona en yakın noktada, 2022-33-13-06 özel kod no.lu Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, sondaj (BAK2022/01) çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanın temelinde Üst Kretase yaşlı Bornova Flişine ait birimler ile yine Üst Kretase yaşlı Yayla Melanjına ait birimeler yer almaktadır. Bu birimlerin üzerine Üst Oligosen ve Miyosen döneminde gelişen karasal volkanitler ve çökel kayaçlar yer alır. Bu birimler alttan üste doğru Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Hallaçlar volkaniti ve Miyosen yaşlı Soma formasyonu şeklinde sıralanır. Çalışma alanındaki en genç birimi ise Kuvaterner yaşlı alüvyon oluşturur. Proje kapsamında örneklenen suların birbirleriyle olan kökensel ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yarı logaritmik Schoeller diyagramı oluşturulmuştur. Alınan örneklerin kimyasal analiz değerleri yarı logaritmik Schoeller diyagramında incelendiğinde BAK-2022/01ve LOK-7 örnekleri kendi aralarında paralellik, LOK-9, LOK-10, LOK-13, LOK-15 örnekleri kendi aralarında paralellik göstermektedir. Bu da BAK-2022/01 ve LOK-7 örneklerinin aynı akım yolu üzerinde, LOK-9, LOK-10, LOK13, LOK-15 örneklerinin aynı akım yolu üzerinde olduklarını ve/veya benzer litolojilerle temasta olduklarını ve beslenme alanlarının aynı olduğunu göstermektedir. ARA.10.00.2020.JEO.13 no.lu Karaman jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, B42 no.lu DES ölçü noktasına 1.000+250 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı yapılmasına karar verilmiştir. Sondaj lokasyonu, tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı düşünülerek ve jeoloji, jeofizik ve su kimyası çalışma verileri de değerlendirilerek belirlenmiştir. Etüt çalışmaları sonuçlarına göre, ARA.10.00.2020.JEO.13 no.lu Karaman jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan BAK-2022/01 jeotermal araştırma kuyusu 1.250,00 m derinlikte bitirilmiştir. Kuyuda 0-10 m’ler arasında alüvyon, 10-900 m’ler arasında Hallaçlar Volkaniti’ ne ait birimler, 900-1.250 m’ler arası Bornova Flişi’ne ait birimler kesilmiştir. BAK-2022/01 jeotermal araştırma sondajında 300 m derinlikten yapılan kompresör ile üretimde 55,2 °C sıcaklıkta 16,5 l/sn. debide, 400 m derinlikten yapılan kompresör ile üretimde 56,2 °C sıcaklıkta 18,0 l/sn. debide, 545 m derinlikten yapılan kompresör ile üretimde 56,5 °C sıcaklıkta 21,0 l/sn. debide akışkan elde edilmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14415
Rapor Adı BALIKESİR ARA.10.00.2020.JEO.13 NO.LU KARAMAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BAK-2022/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT,JEOLOJİ,JEOFİZİK,SONDAJ
Yer - Konum BALIKESİR-ALTIEYLÜL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Engin PURTUL Sedat ÖZTÜRK Dr. Zafer ARIGÜN Orhan ATAMAN Ahmet ÖZCAN Safa BAKRAÇ

BALIKESİR ARA.10.00.2020.JEO.13 NO.LU KARAMAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BAK-2022/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14415
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 293,27TL


Etiketler: BALIKESİR ARA.10.00.2020.JEO.13 NO.LU KARAMAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BAK-2022/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU