•  AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait S.201600307 no.lu IV. grup kömür arama ruhsat sahası Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Yarışlı, Hallaç ve Çobankaya köyleri sınırları içerisinde; 1/25 000 ölçekli K25-d3, K25-d4, L25-a1 ve L25-a2 paftalarında yer almakta olup; 9.647,54 hektarlık bir alanı kapsar. İlgili ruhsat sahası Şuhut Grabeni içinde yer alır. Şuhut Grabeni, Pliyosen öncesi bir kaya topluluğu üzerinde gelişmiş olup; 8-11 km genişlikte, 24 km uzunlukta, K-G gidişli, aktif olarak büyüyen genişleme türü bir neotektonik yapıdır. Şuhut Grabeni, Akşehir-Afyon ana grabeninin güney omuzunda ve dış Isparta Açısının kuzey uç kesiminde yer alır. Temel kaya topluluğu başlıca Jura öncesi yaşlı metamorfik kayalar, Jura-Alt Kretase yaşlı platform karbonatları ve bunları açılı uyumsuzlukla üzerleyen geç Erken Miyosen-Orta Pliyosen yaşlı ve çok evreli Afyon Volkanik Karmaşığı ve aynı yaşlı, onunla altta geçişli fakat üste doğru ona örtü oluşturan akarsu-göl ortamında çökelmiş sedimanter bir istiften oluşur (Koçyiğit ve Deveci, 2007). Ruhsat sahasında 2016 yılında 73 adet noktada DES (düşey elektrik sondaj) ölçülmüştür (Uslu, Hökelekli ve Yıldız, 2017). Bölgede 2016-2018 yıllarında prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında 2018 yılında toplam derinliği 2.443,10 m olan 2 adet araştırma sondajı yapılmıştır. Sondajlarda linyit seviyeleri kesilmediğinden dolayı ruhsat sahası terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14409
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mahir SEZGİN

AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14409
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 374,26TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU