•    AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA 201600311 ER:3325551 NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR  ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZ Rapora konu olan ruhsat sahası 201600311 sicil no.lu (Erişim No: 3325551) IV. Grup kömür arama ruhsatı olup, ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. Ruhsat sahası; Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçe merkezini de içine alacak şekilde, ilçeye bağlı Ahmetpaşa, Küçükhüyük, Bulca ve Düzağaç köyleri civarında yer alır. 1/25.000 ölçekli K24-a3, K24-b4, K24-c1, K24-d2 paftaları içerisinde yer alan ruhsat sahası, 7749,79 hektarlık bir alanı kapsar. İlgili ruhsat sahası Sincanlı (Sinanpaşa) havzasında yer alır. Havzanın temel kayaçları Paleozoyik yaşlı Afyon metamorfitleri ile Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarıdır. Bu birimler üzerine uyumsuz olarak Alt Miyosen yaşlı en altta karasal konglomera olmak üzere; kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, kireçtaşı ve marnlardan oluşan Yeniköy Formasyonu (Hacıbekir Grubu) gelir. Kömür oluşumları marn ve kiltaşı birimleri içerisinde gözlenir. Bu birimler üzerine uyumsuz olarak Orta Miyosen yaşlı Gebeciler Formasyonu ile yanal, yer yer ardalanmalı olarak Afyon Volkanitleri gelir. Bunları da çakıltaşı-kumtaşıçamurtaşı birimlerinden oluşan Üst Miyosen yaşlı Erdemir Formasyonu uyumsuz olarak üzerler. En üstte ise uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı yamaç döküntüleri ve alüvyonlar yer alır (Ek 1). Ruhsat sahasında 2016 yılında 27 adet noktada DES (düşey elektrik sondaj) ölçülmüştür (Uslu vd., 2017). Bölgede 2016-2021 yıllarında prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş, ruhsat sahasında 2017 yılında 3 adet sondaj lokasyonunda, 3.341,25 m karotlu, 274,35 m kırıntılı olmak üzere toplam 3.615,60 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm alınan 2 adet sondajda toplam 8.359,95 m kuyu içi gamma ray-nötron ve density log ölçümü alınarak, 1/200 ölçekli kuyu loglarına işlenmiştir. Sondajlardan toplam 9 adet numune alınmıştır. Sondajlardan alınan numunelerin analiz numune hazırlıkları ve numune analizleri MTA Kömür Analizleri Biriminde ASTM, ISO ve kurum içi standartlar kullanılarak yapılmıştır. Yapılan sondajların 2 adedinde kömür kesilmiş, 1 adedinde kesilmemiştir. Kömür kesilen AS-1 sondajında, kömüre giriş derinliği 424,50 m ve kömürden çıkış derinliği 1248,80 m olup; horizonda kesilen en kalın damar 0,95 m (723,80-724,75 m aralığında)’dir. AS-2 sondajında ise tek damar kesilmiş olup; damar kalınlığı 1,20 m (461,20-462,40 m aralığında)’dir. Ekonomik linyit seviyeleri kesilmediğinden dolayı, ruhsat sahası 2021 yılında terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14403
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA 201600311 ER:3325551 NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Mahir SEZGİN

AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA 201600311 ER:3325551 NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14403
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 554,22TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA 201600311 ER:3325551 NO.LU RUHSAT SAHASINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU