• BURDUR GRABENİNDE BURDURISPARTA YER ALAN RUHSAT  SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

 ÖZ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait S.201004751, S.201004754, S.201004769, S.201004886, S.201004887, S.201004579, S.201004749, S.201004888 no.lu IV. grup kömür arama ruhsat sahaları Burdur ili, Merkez ilçesinin güneybatısında ve Isparta ili Keçiborlu ilçesinin güneydoğusunda yer alırlar. 1/25 000 ölçekli M24-b1, M24-b4, M24-d1, M24-d2, M24-d3 ve M24-d4 paftalarında yer almakta olup; 9.051,76 hektarlık bir alanı kapsar. Bölgede Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı allokton ve otokton konumlu kaya birimleri yüzeylenir. Mesozoyik yaşlı ofiyolit ve mermerlerden oluşan Likya Napları en yaygın birimlerdir. Likya Napları birbirinden farklı yapısal ve stratigrafik özellikler sunan pek çok yapısal birimden oluşur. Pliyosen yaşlı gölsel tortullarla temsil edilen kiltaşı, kumtaşı, marn ve konglomera birimleri Likya Napları üzerinde açısal uyumsuz olarak bulunur. Bu birimler Kuvaterner yaşlı eski yamaç molozları, birikinti konisi, akarsu taraça dolguları ve alüvyonlardan oluşan birimler tarafından uyumsuz olarak örtülür. Bölgede 2010 yılından itibaren prospeksiyon ve jeolojik etütler yürütülmüştür. 2011 yılında ise 7 adet araştırma sondajı yapılmıştır. Sondajlar ekonomik kömürleşme içermediğinden dolayı, ruhsat sahaları terk edilmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14397
Rapor Adı BURDUR GRABENİNDE BURDURISPARTA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum BURDUR-ISPARTA MERKEZ/KEÇİBORLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mahir SEZGİN

BURDUR GRABENİNDE BURDURISPARTA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14397
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 175,20TL


Etiketler: BURDUR GRABENİNDE BURDURISPARTA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU