• ACIGÖL GRABENİNDE (DENİZLİ AFYONKARAHİSAR) YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

. ÖZ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait S.201004753, S.201004759, S.201101123, S.201101252, S.201201217, S.201201218, S.201201240, S.201201241, S.201201255, S.201201282, S.201201315, S.201201322, S.201201323, S.201201345 no.lu IV. grup kömür arama ruhsat sahaları Denizli ili; Bozkurt ilçesi ile Çardak ilçesi arasında kalan alanı ve bu ilçelerin güney-güneydoğusunda kalan alanları kapsar. Ayrıca 1 adet ruhsat sahası, Afyonkarahisar ili Başmakçı ilçesinin güneyinde yer alır. Ruhsat sahaları 1/25 000 ölçekli M24-a4, M24-a1, M23-b4, M23-a4, M23-d1, M23-d2, M23-a3 ve M23-c1 paftalarında yer almakta olup; toplamda 21.087,05 hektarlık bir alana sahiptir. İlgili ruhsat sahaları kuzeydoğu-güneybatı ve batı uzanımlı Acıgöl Grabeni’nde yer alırlar. Batı Anadolu’nun Neotektonik rejiminde gelişen Neojen yaşlı Acıgöl Grabeni riftleşme rejimi ile bugünkü halini almıştır. Mesozoyik yaşlı kireçtaşları, havzanın otokton temelini oluşturur. Likya naplarına ait olan ofiyolitik kayaçlar da allokton temeli oluşturur. Havzanın kuzeyinde Oligosen yaşlı kumtaşı-konglomera birimlerinden oluşan Acıgöl Grubu yer alır. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Çameli Formasyonu, Mesozoyik ve Eosen yaşlı sığ denizel-karasal kaba taneli birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Gölsel birimlerden oluşan Çameli Formasyonu linyit seviyeleri içerir. En üstte ise uyumsuz olarak Pliyo-Kuvaterner yaşlı evaporitik mineraller içeren gölsel birimler yer alır. Bölgede 2010 yılından itibaren prospeksiyon ve jeolojik etütler yürütülmüş olup; 2011 yılında sondaj çalışmalarına başlanılmıştır. 2011-2014 yılları arasında toplam derinliği 28.352,80 m olan 45 adet araştırma ve rezerv sondajı yapılmıştır. Havzada kömürleşme tespit edilen; S.201004759 ve S.201201241 no’lu ruhsat sahalarına ait buluculuk raporları hazırlanmıştır. Hesaplanan rezerv miktarları: - S.201004759 no’lu ruhsat sahasında, görünür rezerv miktarı: 25.629.098 ton (Özdemir ve diğ., 2013), - S.201201241 no’lu ruhsat sahasında, görünür rezerv miktarı: 18.600.054 ton (Özdemir ve diğ., 2015) şeklindedir. Kömürleşme içermeyen ruhsat sahaları terk edilmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14395
Rapor Adı ACIGÖL GRABENİNDE (DENİZLİ AFYONKARAHİSAR) YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum DENİZLİ AFYONKARAHİSAR ÇARDAK-BOZKURT- BASMAKÇI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mahir SEZGİN

ACIGÖL GRABENİNDE (DENİZLİ AFYONKARAHİSAR) YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14395
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 265,17TL


Etiketler: ACIGÖL GRABENİNDE (DENİZLİ AFYONKARAHİSAR) YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU