•   BURDUR-KARAMANLI 202001699 (ER:3402586) NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ Rapora konu olan ruhsat sahası 202001699 sicil no.lu (Erişim No: 3402586) IV. Grup kömür arama ruhsatı olup, ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. 202001699 sicil no.lu ruhsat sahası; 2020 yılında, 201700210 sicil no.lu (Erişim No: 3344179) ve 201901836 sicil no.lu (Erişim No: 3388180) ruhsat sahalarına ait belirli alanların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Ruhsat sahası Burdur ili Karamanlı ilçesi, Kayalı ve Manca köyleri civarında, 1/25.000 ölçekli N23-b3 paftası içerisinde yer alır ve 1519,76 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Burdur Neojen Havzası, Likya Napları ile Yeşilbarak Napı üzerinde gelişmiştir. Havza Geç Miyosen’de oluşmaya başlayan grabenleşme içerisinde gelişmiştir. Temel kayaçların üzerine uyumsuz olarak gelen Miyo-Pliyosen yaşlı çökel birimler, birbiriyle uyumlu olacak şekilde alttan üste doğru; Kuruçay, Pınarbaşı, Burdur Formasyonları’ndan oluşur. Yine Miyo-Pliyosen yaşlı Günalan Formasyonu, kendinden yaşlı formasyonlar üzerinde uyumsuz olarak yer alır. Kuvaterner yaşlı Kayaaltı Formasyonu, uyumsuz olarak diğer formasyonları üzerler. Bütün birimlerin üzerinde Kuvaterner yaşlı eski alüvyon, taraça ve genç alüvyonlardan oluşan birimler yer alır. Kömür oluşumları bataklık-göl-akarsu çökel ortamında oluşmuştur. MTA Genel Müdürlüğü tarafından, Burdur ilinde farklı yıllarda etüt ve sondaj faaliyetleri yürütülmüştür. 2017 ve 2019 yıllarında alınan ruhsat sahalarında, 20 adet sondaj lokasyonunda 9.127,40 m karotlu, 1.895,05 m kırıntılı olmak üzere toplam 11.022,45 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm alınabilen 15 adet sondajda toplam 21.465,00 m kuyu içi Gamma Ray-Nötron ve Density log ölçümü alınarak, 1/200 ölçekli litoloji loglarına işlenmiştir. Sondajlardan toplam 353 adet numune alınmıştır. Bu numunelerden, sondaj başına 1/20 oranında olacak şekilde 23 adet ikiz numune olmak üzere toplam 376 adet numune alınmıştır. Sondajların loglanmasında ve kayıt altına alınmasında kömür madenciliği aramalarında sık olarak kullanılan “CoalLog - The Australian Coal Logging Standard” başlığı altındaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan örneklerin analiz numune hazırlıkları ve numune analizleri MTA Kömür Analizleri Biriminde ve AG-LAB firmasında ASTM, ISO ve Kurum içi standartlar kullanılarak yapılmıştır. Yapılan kömürlü sondajlara göre; kömüre giriş derinlikleri; 43,98-610,40 m, kömürden çıkış derinlikleri ise 241,90-754,47 m arasındadır. Sondajlarda, 0,20-10,00 m arasında değişen kalınlıklarda linyitli seviyeler kesilmiştir. Ruhsat sahasında 4 adet kömürlü zon belirlenmiştir. Rapora konu olan 202001699 sicil no.lu ruhsat sahasında; ortalama orijinal AID 1474 kcal/kg olan, toplam 70.150.476 ton linyit kaynağı hesaplanmıştır. Ruhsat sahasına ait havada kuru bazdaki ortalama analiz değerleri aşağıda verilmiştir. Havada Kuru Bazda Nem (%) Kül (%) Uç. Md. (%) Sabit C. (%) Külde K. (%) Toplam K. (%) AID (kcal/kg) UID (kcal/kg) Yoğ. (gr/cm³) 5,84 58,62 28,15 7,37 0,89 1,62 1474 1605 1,78 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14390
Rapor Adı BURDUR-KARAMANLI 202001699 (ER:3402586) NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu
Yer - Konum BİNGÖL-GENÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Mahir SEZGİN Arzu ABDİ Seçil ÇOLAKOĞLU

BURDUR-KARAMANLI 202001699 (ER:3402586) NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14390
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.736,21TL


Etiketler: BURDUR-KARAMANLI 202001699 (ER:3402586) NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU