• DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ AR: 163 NO.LU DENİZLER, BAKLAN İLÇESİ AR: 164 NO.LU BOĞAZİÇİ VE AR: 165 NO.LU BAKLAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ MTA Genel Müdürlüğü 2017 yılı iş programına göre, 2017-33-13-08 özel kod no.lu “İzmir-Denizli Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Etüt çalışmaları kapsamında inceleme alanının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının revizesi, jeofizik MT ve DES yöntemleriyle ölçümler ile hidrojeokimyasal değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma alanında sıcak su amaçlı açılmış herhangi bir kuyu ya da sıcak doğal çıkış bulunmamaktadır. Çalışma alanında, Baklan ovasındaki graben yapısını oluşturan ana tektonik yapılar olan KD-GB yönlü faylar, derinlerden ısıyı taşıyan ve transfer edebilecek özelliktedir. Dolayısıyla buradaki jeotermal sistemin ısıtıcı unsurun bu tektonizmanın etkisi olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu durum alanın jeotermal enerji aramaları açısından araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR: 163, AR: 164 ve AR: 165 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında gerçekleştirilen etüt (jeoloji-jeofizik) çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal olanaklarının ortaya konması ve sondaj lokasyonu/lokasyonları önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanının yer aldığı bölgede temelde, Orta-Üst Triyas yaşlı, inceleme alanı doğusunda mostra veren koyu gri, siyahımsı gri, açık gri renkli, yer yer bol erime boşluklu dolomit, dolomitik kireçtaşlarından oluşan Kayaköy Dolomiti yer almaktadır. Bu birimin üzerinde, inceleme alanı güneybatısında Malı Dağ’da mostra veren, Liyas yaşlı kumlu, killi, sarı, pembemsi, bej, gri renkli kireçtaşından oluşan Yayla Formasyonu bulunmaktadır. Bu birimlerin üzerine Kretase yaşlı ofiyolitlere ait, yer yer serpantinleşmiş, Marmaris Peridotiti gelmektedir. Bu birimlerle eş yaşlı olan beyaz, bej, siyah, sarımsı pembe renklerde, dolomitik kireçtaşlarından oluşan Çökelez Kireçtaşı inceleme alanının güneybatısında çok küçük bir alanda mostra vermektedir. Bu birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Eosen yaşlı Başçeşme Formasyonuna ait gri, sarımsı gri, kahverengimsi sarı, açık kahve renkli tabakalı konglomera ile kumtaşından oluşan Transgresif Konglomera-Kumtaşı üyesi ile gri, pembemsi gri, bej renkli, kalın tabakalı, masif, resifal kalkarenitlerden oluşan Beşparmak Resif Üyesi yer almaktadır. Bu birimlerin üzerinde Oligosen yaşlı yeşil renkli, kalın çapraz tabakalı kumtaşı mercekli konglomera ile çamurtaşı düzeyleri içeren kumtaşından oluşan Armutalan Formasyonu uyumsuz olarak bulunmaktadır. Bu birimin üzerine Pliyosen yaşlı, masif, orta-kalın, yersel ince bazen çapraz tabakalı, kızıl, mor, sarımsı kahve, gri renklerde, yer yer çamurtaşı içeren konglomera ve kumtaşlarından oluşan ve inceleme alanında geniş yer kaplayan Kızılören Formasyonu uyumlu olarak gelmektedir. Tüm bu birimlerin üzerine Kuvaterner yaşlı, çeşitli boyutlarda döküntü malzemeden oluşan yamaç moluzu, tutturulmuş-az tutturulmuş fluvial çakıl, kum ve kilden oluşan alüvyal yelpaze ile az tutturulmuş kil, silt, kum ve çakıldan oluşan alüvyon uyumsuz olarak gelmektedir. AR: 163 no.lu Denizli-Çal-Denizler jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yer alan soğuk su kaynağından bir adet, AR: 165 no.lu Denizli-Baklan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yer alan soğuk su kaynağından bir adet ve Denizler kasabası KB’sında yer alan soğuk su kaynağından bir adet olmak üzere toplam üç adet soğuk su numunesi alınmış, kimyasal analizleri yaptırılarak hidrojeokimyasal değerlendirilmeleri yapılmıştır. Proje etüt çalışmaları kapsamında alınan su örneklerinin toplam mineralizasyon değeri 350 mg/l ile 530 mg/l arasında değişmektedir. Tüm su örneklerinde hakim katyon Mg, hakim anyon HCO3 iyonudur. Suların pH değerleri 7,3 ile 7,5 arasında değişmektedir. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) ii sınıflandırmasına göre tüm su örnekleri, kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir, soğuk sular sınıfında yer almaktadır. Ruhsat sahalarında, jeotermal enerji olanaklarını araştırmak, sahanın tektonik yapısını ortaya çıkarmak, jeotermal anomali sınırlarının belirlemek, jeotermal açıdan örtü ve rezervuar olabilecek temel birimlerin derinliği ve yanal uzanımlarını belirlemek amacıyla jeofizik elektrik (118 nokta DES ölçüsü) ve jeofizik manyetotellürik (56 adet istasyonda MT ve AMT ölçüsü) etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı ve çevresinde yer alan birimlerden Mesozoyik yaşlı Kayaköy Dolomiti, Yayla Formasyonu ve Çökelez Kireçtaşı ile Eosen yaşlı birimler sahip olduğu kırık çatlak sistemleriyle jeotermal rezervuar özelliği taşımaktadır. Jeotermal sistemin örtü birimleri ise Oligosen yaşlı Armutalan ve Pliyosen yaşlı Kızılören formasyonlarıdır. Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen tüm çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, AR: 165 no.lu Denizli-Baklan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, A DES profilinde yer alan A54 no.lu DES noktası civarında Y: 728000 ve X: 4209000 koordinatında, bir adet 2.000±200 m derinliğe sahip jeotermal araştırma sondajı önerilmiştir. Yine aynı ruhsatta alternatif olarak B DES profilinde yer alan B50 no.lu DES noktası civarında Y: 728000 ve X: 4208000 koordinatında ve C DES profilinde yer alan C44 no.lu DES noktası civarında Y: 727000 ve X: 4207000 koordinatında yine aynı derinlikte jeotermal araştırma sondajı da önerilmiştir. AR: 163 no.lu Denizli-ÇalDenizler ve AR: 164 no.lu Denizli-Baklan-Boğaziçi jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında ise yapılan jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları sonucunda sondaj lokasyonu için uygun anomali tespit edilememiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14392
Rapor Adı DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ AR: 163 NO.LU DENİZLER, BAKLAN İLÇESİ AR: 164 NO.LU BOĞAZİÇİ VE AR: 165 NO.LU BAKLAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ-JEOFİZİK
Yer - Konum DENİZLİ- ÇAL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Dr. Lütfi TAŞKIRAN Dr. Zafer ARIGÜN Sultan BOSTAN Gürsel ARSLAN

DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ AR: 163 NO.LU DENİZLER, BAKLAN İLÇESİ AR: 164 NO.LU BOĞAZİÇİ VE AR: 165 NO.LU BAKLAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14392
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 381,12TL


Etiketler: DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ AR: 163 NO.LU DENİZLER, BAKLAN İLÇESİ AR: 164 NO.LU BOĞAZİÇİ VE AR: 165 NO.LU BAKLAN JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU