•  AFYONKARAHİSAR-ÇAY-KARAMIK RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR  ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

. ÖZ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait S.201004750, S.201004755, S.201004756, S.201004758 ve S.201004764 no.lu IV. grup kömür arama ruhsat sahaları Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Karamık Gölü (Bataklığı) civarında yer alır. Akkonak, Orhaniye, Karamık, Koçbeyli, Devederesi, Bulanık, Göcen ve Armutlu köyleri sınırları içerisinde; 1/25 000 ölçekli K25-c3, L25-b1, L25-b2 ve L25-a2 paftalarında yer almakta olup; toplamda 2.824,54 hektarlık bir alanı kapsar. İlgili ruhsat sahaları Karamık Grabeni’nde yer alır. Havzanın temelini Palezoyik yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, çamurtaşı ile Mesozoyik yaşlı kireçtaşları oluşturur. Miyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, kiltaşı, miltaşı, çamurtaşı, tüf-tüfit-marn, aglomera ve kireçtaşları temel birimleri uyumsuzlukla örter. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı dasitik tüf, aglomera, andezit, trakit, trakiandezit ve bazaltlardan oluşan volkanik birimler Miyosen yaşlı birimlerin üst seviyeleri ile yanal geçişli ve onları üzerleyecek şekilde konumlanır. En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyon, yamaç molozları ve alüvyon yelpaze çökelleri yer alır. Bölgede 2010-2011 yıllarında prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş olup; 2011 yılında toplam derinliği 2.392,20 m olan 6 adet araştırma sondajı yapılmıştır. Sondajlarda linyit seviyeleri kesilmediğinden dolayı ruhsat sahaları terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14394
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR-ÇAY-KARAMIK RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-ÇAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mahir SEZGİN

AFYONKARAHİSAR-ÇAY-KARAMIK RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14394
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 160,55TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR-ÇAY-KARAMIK RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU