• TAVAS-KALE-BEYAĞAÇ (DENİZLİ), BOZDOĞANKARACASU (AYDIN) VE MERKEZ (MUĞLA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZ Rapora konu olan 201400166, 201600335, 201600337, 201600338, 201600339, 201600340, 201600344, 201600345, 201701449, 201701494, 201800878, 201901877, 202000452, 202000453, 202000454, 202000455, 202000457, 202000458, 202100006 ve 202100007 sicil no.lu IV. Grup kömür arama ruhsatları olup; ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. Ruhsat sahaları, Tavas-Kale-Beyağaç (Denizli), Bozdoğan-Karacasu (Aydın) ve Merkez (Muğla) ilçeleri civarında yer alır; 1/25.000 ölçekli M20-c1, M20-c2, M20-c3, M21-a3, M21-a4, M21-c1, M21-c2, M21-c3, M21-c4, M21-d1, M21-d2, M21-d3, M21- d4, M22-d4, N20-b3, N20-c1, N20-c2, N21-a1, N21-a2, N21-a3, N21-a4, N21-b1, N21- b2, N21-b3, N21-b4, N21-c1, N21-c2, N21-d1, N22-a1, N22-a4 paftaları içerisinde yer alırlar. Toplamda 124.004,32 hektarlık bir alanı kapsarlar. Bölgedeki temel kayaçlar Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kireçtaşı, ofiyolitik kayaçlar ile metamorfik birimlerden oluşan kayaçlar olup; bunların üzerine Oligosen– Pleistosen zaman aralığında çökelmiş bir tortul istif (Akçay Grubu ile Muğla Grubu) ve Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller gelmektedir (Ek-1). En altta temel birimler üzerinde uyumsuz olarak Akçay Grubu’na ait Karadere, Mortuma, Yenidere ve Künar Formasyonları yer alır. Çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı-çamurtaşı birimlerinden oluşan Oligosen yaşlı Karadere Formasyonu ile uyumlu olarak konglomera-kumtaşı-silttaşı ardalanması ve yer yer linyit seviyeleri içeren Oligosen yaşlı Mortuma Formasyonu grubun alt tabanını oluştururlar. Marn, silttaşı, kumtaşı, linyit ve kireçtaşı ara katkılı birimler içeren Alt Miyosen yaşlı Yenidere Formasyonu alttaki birimleri uyumsuz olarak üzerler. Konglomera-kumtaşı-silttaşı birimleri içeren Alt Miyosen yaşlı Künar Formasyonu, Yenidere Formasyonu üzerinde uyumlu olarak yer alır. Muğla Grubu’na ait formasyonlar (Turgut, Sekköy, Yatağan ve Milet Formasyonları) Akçay Grubu üzerinde uyumsuz olarak bulunurlar. Grubun en alt kısmında çakıltaşı-kumtaşı birimleri içeren Orta Miyosen yaşlı Turgut Formasyonu yer alır. Kireçtaşı-silttaşı birimlerinden oluşan Sekköy Formasyonu, Turgut Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Sekköy Formasyonu ile uyumlu olarak kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve çakıltaşından oluşan Üst Miyosen yaşlı Yatağan Formasyonu yer alır. Çökel istifin en üst seviyeleri Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Milet Formasyonu’na ait kireçtaşları ile temsil edilir. Kırmızıkahve renkli çakıltaşı, çamurtaşı, kumtaşı ve silttaşından oluşan Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimler alttaki birimleri uyumsuz olarak örter. En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer alır. Havzada kömür oluşumu Oligosen yaşlı Mortuma Formasyonu, Alt Miyosen yaşlı Yenidere Formasyonu ile Orta Miyosen yaşlı Sekköy Formasyonu çökeliminde gelişmiştir. Kömür oluşumları bataklık-göl-akarsu çökel ortamında oluşmuştur. Yenidere ve Sekköy Formasyonları içerisinde yer alan linyitli seviyeler Yenidere Çayı Vadisi boyunca birden çok sayıda özel işletmeler tarafından ekonomik olarak işletilmektedir. Ruhsat sahalarında, 2016 yılında 59 adet noktada DES (düşey elektrik sondaj) ölçülmüştür (Üçer, 2018). Bölgede; 2014-2021 yılları arasında prospeksiyon, detay jeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yürütülmüştür. Bölgede kömürlü sahalara ait 5 adet buluculuk ve kaynak raporları hazırlanmıştır. Hesaplanan kaynak miktarları: - 201400166 no’lu ruhsat sahasında, kaynak miktarı: 5.375.571 ton (Aydın ve diğ., 2019), ii - 201901877 no’lu ruhsat sahasında, kaynak miktarı: 12.512.570 ton (Sezgin ve diğ., 2019), - 202000455 no’lu ruhsat sahasında, kaynak miktarı: 11.885.258 ton (Sezgin ve diğ., 2021) - 202000458 no’lu ruhsat sahasında, kaynak miktarı: 23.405.000 (Sezgin ve diğ., 2021) - 202000453 no’lu ruhsat sahasında, kaynak miktarı: 6.764.029 ton (Sezgin ve diğ., 2022) şeklindedir. 2014-2021 yılları arasında toplam derinliği 85.104,20 m olan 182 adet araştırma ve rezerv sondajı yapılmıştır. Ekonomik kömürleşme içermeyen ruhsat sahaları terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14376
Rapor Adı TAVAS-KALE-BEYAĞAÇ (DENİZLİ), BOZDOĞANKARACASU (AYDIN) VE MERKEZ (MUĞLA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI(SONDAJLI ÇALIŞMA)
Yer - Konum DENİZLİ-KALE,TAVAS,BEYAĞAÇ AYDIN-BOZDOĞAN,KARACASU MUĞLA-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mahir SEZGİN Şehmus ÜNER

TAVAS-KALE-BEYAĞAÇ (DENİZLİ), BOZDOĞANKARACASU (AYDIN) VE MERKEZ (MUĞLA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14376
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 5.324,15TL


Etiketler: TAVAS-KALE-BEYAĞAÇ (DENİZLİ), BOZDOĞANKARACASU (AYDIN) VE MERKEZ (MUĞLA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU