• ÇAVDARHİSAR-GEDİZ-EMET-TAVŞANLIDOMANİÇ-MERKEZ (KÜTAHYA), BOZÜYÜK (BİLECİK) VE HARMANCIK-KELES (BURSA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZ Rapora konu olan 201701466, 201701491, 201701527, 201701532, 201701612, 201701624, 201701685, 201701695, 201701699, 201701703, 201701714, 201900647, 201900933, 201900934, 201900936, 201901721, 201901722, 201901723, 201901724, 201901725, 202000380, 202000381, 202001249, 202100403, 202100404, 202100405, 202100407, 202100408 ve 202100414 sicil no.lu IV. Grup kömür arama ruhsatları olup; ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. Ruhsat sahaları; Çavdarhisar-Gediz-Emet-Tavşanlı-Domaniç-Merkez (Kütahya), Bozüyük (Bilecik) ve Harmancık-Keles (Bursa) ilçeleri civarında yer alırlar. 1/25000 ölçekli I22-a1, I22-a2, I22-a3, I22-a4, I22-b1, I22-b2, I22-b3, I22-b4, I22-c1, I22-c2, I22-c3, I22-c4, I22-d1, I22-d2, I22-d3, I22-d4, I23-a1, I23-a4, I23-c1, I23-c2, I23-c3, I23-c4, I23-d1, I23-d3, I23-d4, I24-d1, J22-b1, J22-b2, J22-c1, J22-c2, J22-c3, J22-c4, J23-a1, J23-a3, J23-a4, J23-b1, J23-b4, J23-d1, J23-d2, J23-d3 ve J23-d4 paftaları içerisinde yer alan sahalar, toplamda 102.431,04 hektarlık bir alanı kapsarlar. Tavşanlı-Domaniç-Merkez (Kütahya), Bozüyük (Bilecik) ve Harmancık-Keles (Bursa) civarının temel birimleri; Paleozoyik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireçtaşları ile bu birimlerin üzerine uyumsuz olarak gelen Üst Kretase yaşlı radyolarit ve mafik-ultramafik kayaçlardan oluşmaktadır. Temel birimler üzerine Miyosen yaşlı seriler (Tunçbilek formasyonu), Pliyosen yaşlı seriler (Domaniç formasyonu), Pliyosen yaşlı tüf ve volkanitler (Örtü volkanitleri) ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar gelir (Ek-1A). Emet, Gediz ve Çavdarhisar civarındaki temel kayaçlar; Paleozoyik yaşlı kuvarsit, metaçakıltaşı, şişt ve mermerler ile Mesozoyik yaşlı kireçtaşı, şist, radyolarit ve mafik-ultramafik kayaçlardan oluşur. Geç Oligosen-Erken Miyosen’de granit ve granodiyorit sokulumları (Pınarbaşı formasyonu) görülür. Bu birimler üzerinde uyumsuz olarak, Alt Miyosen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı ardalanması (Taşbaşı formasyonu) ile başlayan istif kömürlü seviyeler içeren kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve kireçtaşı (Kızılbük formasyonu) ile devam eder. Yine Alt Miyosen yaşlı Civanadağ Tüfleri ile üstte yer alan Akdağ Volkanitleri, Kızılbük formasyonu ile yanal geçişli olarak yer alırlar. Bu birimler üzerinde uyumsuz olarak Orta Miyosen yaşlı kiltaşı-silttaşı-kumtaşı-kireçtaşı ardalanmasından oluşan birimler (Hisarcık formasyonu) gelir. Andezitik, bazaltik trakiandezit lav ile piroklastiklerden oluşan birimler (Güzüngülü Volkanitleri) ile yanal geçişli olarak yer alırlar. Hisarcık formasyonu ile yanal geçişli olarak başlayıp ve bu birimleri üzerleyen kireçtaşı istifi (Emet formasyonu), Kuvaterner yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı (Toklargölü formasyonu) tarafından üzerlenir. En üstte ise uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç molozu ve alüvyonlar yer alır (Ek-1B). Bölgede; 2018-2022 yılları arasında prospeksiyon, detay jeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yürütülmüştür. Bölgede 202000380 no.lu ruhsat sahasına ait buluculuk ve kaynak raporu hazırlanmıştır. Hesaplanan kaynak miktarları: - Kaynak tahmin miktarı: 4.696.516 ton (Mortaş ve diğ., 2021) - UMREK 2018 kaynak sınıflamasına göre; 900.000 ton belirlenmiş, 1.021.000 ton potansiyel olmak üzere toplam 1.921.000 ton yer altı, 1.491.000 ton potansiyel açık ocak işletme yöntemlerine uygun kaynak belirlenmiştir. Saha genelinde toplam 3.412.000 ton linyit kaynağı hesaplanmıştır (Sezgin, 2022) şeklindedir. 2018-2022 yılları arasında toplam derinliği 52.164,05 m olan 185 adet sondaj yapılmıştır. Ekonomik kömürleşme içermeyen ruhsat sahaları terk edilmiştir

Rapor Özellikleri
Rapor No 14375
Rapor Adı ÇAVDARHİSAR-GEDİZ-EMET-TAVŞANLIDOMANİÇ-MERKEZ (KÜTAHYA), BOZÜYÜK (BİLECİK) VE HARMANCIK-KELES (BURSA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI (SONDAJLI ÇALIŞMA)
Yer - Konum KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR,EMET, TAVŞANLI,ŞAPHANE,MERKEZ,DONAMİÇ BİLECİK-BOZÜYÜK BURSA-HARMANCIK, KELEŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mahir SEZGİN M. Yasin MORTAŞ

ÇAVDARHİSAR-GEDİZ-EMET-TAVŞANLIDOMANİÇ-MERKEZ (KÜTAHYA), BOZÜYÜK (BİLECİK) VE HARMANCIK-KELES (BURSA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14375
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 6.588,86TL


Etiketler: ÇAVDARHİSAR-GEDİZ-EMET-TAVŞANLIDOMANİÇ-MERKEZ (KÜTAHYA), BOZÜYÜK (BİLECİK) VE HARMANCIK-KELES (BURSA) İLÇELERİ CİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU