• GÜMÜŞHANE-MERKEZ-ŞAMANLI (AR:201400269, ER:3306051) RUHSAT SAHASININ MADEN  JEOLOJİSİ RAPORU Bu çalışma ile Gümüşhane-Merkez-Şamanlı AR:201400269 (ER:3306051) No’lu ruhsat sahasında jeolojik (litolojik, yapısal ve harita alımı), jeokimyasal (dere, toprak ve kayaç örnekleri) ve sondaj çalışmaları sonucunda ruhsat sahası içerisinde ekonomik bir cevherleşmenin varlığı araştırılmıştır. Doğu Pontid Tektonik Birliği-Güney Zon içerisinde kalan inceleme alanı Mesozoyik-Senozoyik yaşlı magmatik, volkanik ve sedimanter birimlerle temsil edilir. İnceleme alanı tabandan tavana doğru uyumlu olarak; Erken-Orta Jura yaşlı bazik-ortaç bileşimli volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan Hamurkesen Formasyonu, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı platform kireçtaşlarını içeren Berdiga Formasyonu, Geç Kretase yaşlı sedimanter kayaçları kapsayan Mescitli Formasyonu, bu birimleri uyumsuz olarak örten Orta Eosen yaşlı bazik-ortaç-asitik bileşimli volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan Kabaköy Formasyonu ile temsil edilir. Tüm bu birimler Orta Eosen ve/veya daha genç yaşlı granitoyitik intrüzyon tarafından kesilmektedir. Sahaya ait yapısal, sedimantolojik ve jeomorfolojik veriler, inceleme alanının Erken Jura’dan Paleosen’in sonuna kadar genişlemeli bir rejimin etkisi altında kaldığını göstermektedir. Eosen’de genişlemeli rejim yerini sıkışmalı rejime bırakarak yeni bir orojenik olayı başlatmıştır. Orta Eosen’in volkano-sedimanter kayaçları taban konglomerası ile diğer birimleri uyumsuz olarak örter. Sahayı oluşturan birimler Alpin orojenezine bağlı kabuk hareketlerinin oluşturduğu tektonik yapıları içerir. Yörede baskın kırık tektoniği ile birlikte kıvrım tektoniğinin de etkili olduğu alanlar vardır. Orta Eosen yaşlı granitoyitik kayaçlar KDGB yönünde yerleşmiş olup, KB-GD ve KD-GB doğrultuda gelişen soğuma çatlakları içerir. Granitoyitik kayaçların birimlerle olan dokanağı ya faylı ya da intrüzif karakterlidir. Sahada tek uyumsuzluk Eosen uyumsuzluğudur. Ayrıca çalışma alanında KD-GB ve GD-KB kırıklar mevcuttur. Bu kırıklar boyunca ve çevresinde yoğun alterasyonlar ve mineralizasyonlar mevcuttur

Rapor Özellikleri
Rapor No 14217
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-MERKEZ-ŞAMANLI (AR:201400269, ER:3306051) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GÜMÜŞHANE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mustafa ÖZKAN Deniz GÖÇ Rıfat Cihan SEVİM Abdullah DURSUN Cengiz BOYSAN Şenol KARSLI Onur SEZER

GÜMÜŞHANE-MERKEZ-ŞAMANLI (AR:201400269, ER:3306051) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14217
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.773,22TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-MERKEZ-ŞAMANLI (AR:201400269, ER:3306051) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU